Hoe werkt Site Management in Turkije?

Aangezien Antalya Homes voornamelijk onroerend goed aan buitenlanders verkoopt, worden we vaak geconfronteerd met dezelfde vragen over het beheer van de complexen van onze klanten. Elk land heeft min of meer dezelfde regels over het beheer van onroerend goed. Dit artikel is geschreven om onze klanten en andere buitenlandse vastgoedkopers in Turkije te informeren over de Vereniging van Eigenaars.

Sitebeheer of Vereniging van Eigenaars betekent "Site Yönetimi" in het Turks. Vereniging van Eigenaren is georganiseerd door Commonhold Property Law no:634. Wanneer iemand een woning koopt in een complex / compound, gaat u ermee akkoord de regels van het beheersplan op te volgen bij de ondertekening van de eigendomsakte bij de Algemene Directie van het Kadaster en het Kadaster. U kunt vragen naar uw vastgoedbeheerplan wanneer u uw eigendomsbewijs ontvangt. Beheerplan is over het algemeen een standaardtekst als deze niet op maat is gemaakt door de constructeur.

Vereniging van Eigenaren van Complexen in Turkije

Opzetten en houden van vergaderingen voor locatiebeheer

Wanneer u een onroerend goed koopt van een nieuw gebouw, regelen goede bouwbedrijven het beheer. Zo niet, dan moet u samenwerken met uw buren. Om het beheer vast te stellen, moet een vergadering worden gehouden door alle eigenaren van onroerend goed. Hier zijn de stappen volgens de wet;

Vergaderagenda en uitnodiging voor Site Management Meeting voorbereiden
Schrijf alle onderwerpen op die in de vergadering moeten worden besproken, zoals (het opzetten van het sitebeheer, het selecteren van leden van het sitebeheer, het bepalen van de onderhoudsvergoeding, het bepalen van de huismeester- of beveiligingswerkregels, enz.) Volgens de Commonhold Property Law mag u tijdens de vergadering geen beslissing nemen als het wordt niet vermeld in de agenda en uitnodiging. U moet eigenaren uitnodigen met vergaderadressen en tijden voor beide vergaderingen.

Bepaal een datum voor de bijeenkomst
U moet twee vergaderdata aangeven als de meerderheid van de eigenaren van onroerend goed (de meerderheid is 51%) niet deelnemen aan de eerste vergadering. De tweede vergadering kan worden ingesteld na 7 dagen vanaf de datum van de eerste vergadering. Bij de tweede vergadering is de meerderheid niet meer verplicht.

Juridische uitnodiging
Aan alle eigenaren van onroerend goed dient een uitnodiging met vergaderagenda te worden bezorgd. Eén exemplaar mag je ophangen bij de ingangen van het complex of gebouw waar iedereen het goed kan zien. Helaas is het genoeg. Er zijn twee manieren om uitnodigingen te bezorgen;
1- Deze uitnodigingen kunnen worden afgeleverd bij de eigenaren van onroerend goed tegen een handtekening op het "Uitnodigingsblad"
2- Indien het pand leeg staat, verhuurd wordt door een huurder of het niet mogelijk is om de eigenaar te bereiken, dient u deze uitnodiging te versturen per "aangetekende en betaalde brief". Bewaar na het versturen van brieven de registerdocumenten voor de administratie dat alle eigenaren echt zijn uitgenodigd.

Locatiebeheervergaderingen | Site Yönetim Toplantısı

Eerste ontmoeting
U kunt vóór de vergadering "Besluitboek" en "Operating Ledger" voorbereiden. Maak een papieren blad met "Aanwezigheid van vergaderdocument" waar elke deelnemer aan de vergadering kan tekenen als ze aanwezig zijn op de vergadering. Als de meerderheid op de aangegeven tijd en plaats komt, begint de vergadering; zo niet zal de tweede vergadering worden gehouden.

Tweede vergadering indien nodig
Het nummer van de meeste eigenaren van onroerend goed is niet meer verplicht. Ook al is er maar één eigenaar en als alle uitnodigingen correct zijn gedaan, mag je alle beslissingen zelf nemen. Alle beslissingen moeten worden genomen met de stemmen van 51% van de aanwezigen.

Nadat het locatiebeheer is vastgesteld, is de beheerder geautoriseerd tot januari. Het is belangrijk om gedetailleerde taakbevoegdheden van de manager in het besluitboek te schrijven, zoals het openen/beheren van bankrekeningen, het geven van een volmacht aan een advocaat, het optreden bij SGK (verzekeringsautoriteit) en het belastingkantoor. Na afloop van de vergadering moeten de aanwezigen de vergaderbesluiten ondertekenen. Het zit vast aan het Besluitenboek. Een door de notaris geselecteerde Site Manager krijgt zijn wettelijke machtiging namens Site Management.
Jaarlijkse vergaderingen voor locatiebeheer

Elke beslissing van het sitemanagement wordt in deze vergaderingen genomen. Elke eigenaar van onroerend goed moet zich houden aan de regels en beslissingen van deze vergaderingen. Deze beslissingen mogen niet in strijd zijn met het Managementplan en aan Turkije gerelateerde wetten.

Site Managers en worden slechts voor één jaar geselecteerd en geautoriseerd. Deze vergaderingen moeten jaarlijks in januari worden gehouden. Het is aan te raden deze bijeenkomsten bij te wonen of u te laten presenteren door een van uw vrienden, buren of uw huurder. Uw vertegenwoordiger kan ze bijwonen met het onderstaande document van Vertegenwoordiging voor Site Management Meeting;

Vertegenwoordiging voor Site Management Meeting | Site Toplantısı Vekaleti
Als eigendomseigenaar van ........(schrijfblok, eigendomsnummer), geef ik delegatierecht aan .........(schrijf hier de naam van de persoon). Hij is bevoegd om te stemmen en kwijting te verlenen in de in 2016 gehouden vergaderingen.

Uw volledige naam en handtekening

Op de aangegeven tijd en plaats begint de vergadering na ondertekening van het aanwezigheidsblad. Ten eerste moeten de voorzitter van de vergadering en een schrijver worden geselecteerd om de vergadering te modereren. De voorzitter mag niet de vorige locatiemanager of raad van bestuur zijn.
Vorig jaar management / auditrapporten en kwijting

Een goede manager en audit moeten vóór de vergadering een kopie van hun rapporten hebben. De manager leest de activiteiten van het afgelopen jaar voor als een verslag aan de begeleiders. De leden van de raad van toezicht moeten vóór de vergadering alle uitgaven, ontvangsten van betalingen en geïnde onderhoudsvergoedingen hebben gecontroleerd en gezien. Een van de leden van de raad van toezicht leest het auditrapport voor. Nadat beide rapporten zijn gepresenteerd, wordt gestemd over decharge van de manager en de raad van toezicht over het beheer en de financiële status van het voorgaande jaar. Iedere vastgoedeigenaar kan vragen om voor of tijdens de vergadering de financiële rapportages en betalingsbewijzen en kosten te controleren. Als u niet overtuigd bent van de goedkeuring van records, vraag dan in de vergadering om het rapport te krijgen als het nog niet is afgeleverd. Als u denkt dat er kosten zijn zonder enig bewijs of als de financiële balans niet klopt, kunt u binnen een maand na deze bijeenkomst een claim indienen bij de Civil Court of Peace. Rechtbanken controleren het auditrapport namens alle eigenaren van onroerend goed.
Nieuwe locatiemanager en raad van bestuur selecteren

Nieuwe manager en leden van de Raad van Toezicht worden geselecteerd. Een sitemanager kan iedereen of elk bedrijf zijn. Maar de leden van de raad van toezicht moeten afkomstig zijn van eigenaren van onroerend goed. Zij zijn bevoegd tot het uitvoeren van alle besluiten die worden genomen in de vergadering waartoe hij is opgedragen.

Afgevaardigde vergaderagenda en te beslissen dingen

Alle punten die in de vergaderagenda zijn aangegeven, zullen in dit deel van de vergadering worden besproken en opgelost, zoals; algemene claims, werkplan van de conciërge, bedrag aan onderhoudskosten, liften, gebruiksduur van het zwembad, enz. Het kan zijn dat er reparaties, schilderwerken of aanvullende werkzaamheden aan oude gebouwen nodig zijn. In dit geval wordt in de vergadering een budget vastgesteld. Eigenaren kunnen stemmen en accepteren om deze extra kosten te betalen. Om een ​​beslissing te nemen is 51% van de aanwezige aanwezigen voldoende om als beslissing van de vergadering te aanvaarden. Het is belangrijk om te schrijven

Onderhoudskosten en extra kosten

De onderhoudskosten worden tijdens deze vergaderingen vastgesteld en elke eigenaar van een onroerend goed zou deze moeten betalen. Als het management extra kosten vraagt ​​voor het repareren of schilderen van het gebouw, betaal deze dan. Wij adviseren onze klanten om zich nooit tegen het management te verzetten tegen deze betalingen. Als u niet zeker weet of ze terecht van u vragen, vraag de manager dan om het beslissingsboek te zien waarin het schrijft. Ze moeten je deze beslissingen laten zien. Er moet duidelijk worden geschreven hoeveel het moet worden betaald voor eenheden en de reden. Betaal telkens tegen een bon met een duidelijke omschrijving zoals;
De onderhoudskosten voor maart 2016
Bijbetaling voor schilderen augustus 2017

Wij adviseren onze klanten om 6 maanden vooruit te betalen als ze niet regelmatig thuis blijven. Of je nu blijft of niet, managers moeten deze kosten maken en het salaris van het personeel betalen. Het zal een goede buurt voor u zijn om voorschot te betalen in plaats van lange schulden te hebben. Vooruitbetalers zijn meestal meer geliefd dan later betalende of niet-betalende buren.

Als u geen extra gevorderde betalingen of alimentatiekosten betaalt, weet u zeker dat zij deze van u krijgen door de handhavingsdienst met juridische kosten, advocatenhonoraria en rente. Als uw schuld veel hoger is, kunnen uw buren besluiten om uw appartement ook te laten verkopen bij de handhavingsdienst.

Aidat | OnderhoudskostenTurks woordenboek voor sitebeheer en feiten

Kat Mülkiyeti Kanunu - Gemeenschappelijk eigendomsrecht
Yönetim Planı - Beheerplan
Site Yönetimi - Sitebeheer of Vereniging van Eigenaars
Tapu - eigendomsbewijs, eigendomsregisterdocument
Toplantı Gündemi - Agenda van de vergadering
Aidat - Onderhoudskosten
Davetiye Dağıtım Cetveli - Uitnodiging leveringsblad
Tebligat - Juridische uitnodiging
İadeli Taahhütlü Mektup - aangetekende en betaalde brief
Karar Defteri - Beslissingsboek
şletme Defteri - Operationeel grootboek
Hazirun Cetveli - Aanwezigheid van vergaderdocument
Çoğunluk - Meerderheid is 51% van de eigendomseenheden. Eén persoon mag volgens de wet niet meer dan 1/3 van het aantal aanwezigen stemmen. Eigendomseenheden worden in dit geval niet meegeteld.
Site Yöneticisi - Sitebeheerder
Denetim Kurulu - Raad van toezicht
Sulh Hukuk Mahkemesi - Burgerlijke Rechtbank van Vrede
Toplantı Vekaleti - Vertegenwoordiging voor Vergadering

Auteur: Bayram Tekçe

Heeft u nog meer vragen? VRAAG EEN EXPERT
VERZEND
Creëren: 28.03.2016, 00.00Bijgewerkt: 31.10.2022, 06.47
COMMENTAREN
EEN COMMENTAAR ACHTERLATEN
Birte Fecher
30.04.2023, 07.29
Guter, verständlicher Text in deutscher Sprache. Übersichtlich gegliedert. Ein Musterverwaltungsplan wäre wünschenswert.
Beantwoord deze opmerking
Оксана Худова
07.08.2023, 23.17
Здравствуйте, скажите куда жаловаться на управляющую компанию комплекса. Являясь собственником виллы , управляющая компания не включает сауну и хамам ссылается что дорого. Как быть. Спасибо 
Beantwoord deze opmerking
Laat ons weten dat u ons cookiebeleid goedkeurt.
We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om uw zoekervaring op onze website te optimaliseren. Als je doorgaat, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies.