Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Burgerschap In Turkije
INVESTEER 250.000 USD WORDT TURKSE STAATSBURGER

Met de besluiten die op 19.09.2018 en 07.12.2018 in het Turkse Staatsblad werden gepubliceerd, veranderden enkele voorschriften met betrekking tot het overgaan van buitenlanders naar het Turkse staatsburgerschap. Het Turkse staatsburgerschap wordt rechtstreeks gegeven aan buitenlanders die voor ten minste 250.000 USD aan onroerend goed aankopen in Turkije en die zich ertoe verbinden een eigendom ter waarde van 250.000 USD van de notaris te kopen.Met juridische ondersteuning en correcte begeleiding van betrouwbare experts is het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap een vrij eenvoudig proces. Dankzij TeleProperty ® koopt u nu telefonisch uw nieuwe woning in Turkije! Wanneer u onze bedrijfsjuristen een volmacht geeft, voeren wij de procedures voor u uit. U kunt achterover leunen en ontspannen; het professionele team van Antalya Homes ® staat klaar om u door het hele proces te begeleiden, van het vinden van uw droomhuis tot het verkrijgen van uw Turkse paspoort.

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

REGEL EEN BEZİCHTİGİNGSTOUR

Wij zijn een zeer professioneel en ervaren vastgoed bedrijf met betrekking tot het Turkse staatsburgerschap door investering. We hebben reeds honderden mensen geholpen bij het verwerven van het staatsburgerschap.

KOM MEER TE WETEN

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

2 AANKOOP EIGENDOM

We laten u de beste prijs gegarandeerde eigendommen zien die geschikt zijn voor het staatsburgerschapsprogramma.

KOOM MER TE WETEN

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

3 AANVRAAG TOT STAATSBURGERSCHAP

Wij bieden u juridische ondersteuning via onze ervaren bedrijfsadvocaten. Het is een zeer eenvoudig programma bij ons, Antalya Homes.

KOOM MER TE WETEN

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

4 ONTVANG UW TURKSE PASPOORTEN

Het is 2 tot 6 maanden, afhankelijk van het aantal gezinsleden van de aanvrager, de documentatie en de drukte bij ons, Antalya Homes.

KOOM MER TE WETEN

TURKS BURGERSCHAP DOOR INVESTERING

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

BURGERSCHAP PROGRAMMA TOEPASSEN

https://youtu.be/YKbUCgWzjs0

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

STAATSBURGER WORDEN MET UW FAMILIE

Uw echtgenoot en kinderen jonger dan 18 jaar kunnen tezamen met u het staatsburgerschap verwerven op hetzelfde moment

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

GEEN RIJKDOMVERKLARING

Wanneer u het staatsburgerschap aanvraagt, hoeft u uw vermogen of
inkomsten die u momenteel heeft in andere landen niet aan te geven.

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

NİET NODIG OM EEN PERMANENT INWONER TE ZIJN

U hoeft niet voor een bepaalde periode permanent in Turkije te hebben geleefd om in aanmerking te komen voor het staatsburgerschap. U kunt blijven wonen in het buitenland en het staatsburgerschap aanvragen zodra u de verblijfsvergunning hebt.

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

HOOG RENDEMENT VAN INVESTERING

Nadat u uw investering voor 3 jaar hebt aangehouden, kunt u uw investering laten uitbetalen. Turkse vastgoedmarkt heeft een gemiddelde kapitaalgroei van 12% per jaar. Onroerend goed prijzen stijgen ongeveer 20-25% per jaar in Istanbul.

Staatsburgerschap Types in Turkije

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Staatsburgerschap door investeringen

In 2018 introduceerde de Turkse regering een nieuw versneld systeem om een ​​Turks staatsburger te worden. Personen die in aanmerking komen voor een aanvraag, zijn onder meer iedereen die een eigendom heeft gekocht ter waarde van 250.000 USD of 500.000 USD heeft gestort bij Turkse banken. Beide transacties moeten drie jaar onaangeroerd blijven. Personen die minstens 500.000 USD hebben geïnvesteerd in vast kapitaal of 50 Turkse mensen in dienst hebben komen eveneens in aanmerking. (Lees hier meer over het het staatsburgerschap door investering in Turkije)

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Het Turquoise-systeem

Geïntroduceerd in 2017; het Turquoise-systeem stelt mensen, die vaardigheden of attributen hebben in technologie, economie, sport, cultuur en kunst, maar ook bedrijfsleiders en investeerders, in staat om een ​​alternatief type van staatsburgerschap aan te vragen dat bijna volledige rechten verleent. (Lees hier meer over het Turquoise kaartsysteem)

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Eigendomsrechten en Verblijfsvergunninghouders

Elke bezitter van vastgoed in Turkije kan aanvraag tot staatsburgerschap op voorwaarde dat hij 5 jaar verbleef in Turkije in een aaneengesloten periode van 5 jaar. Artikel 11 van de wet 5901 somt de vereisten op voor een ononderbroken verblijfsvergunning. Er is geen minimaal bedrag voor de waarde van het vastgoed.

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Geboorte

De eenvoudigste manier is om geboren te worden in een gezin met een Turkse moeder en vader. Volgens artikel 1 van de Turkse burgerschapsrichtlijn nr. 403 hebben burgers die uit een of beide Turkse ouders zijn geboren het recht om onmiddellijk staatsburgerschap te krijgen. Als een moeder en vader een succesvolle aanvraag tot staatsburgerschap gedaan hebben, geldt dit ook voor de kinderen. Iedereen die zijn Turkse nationaliteit heeft verloren, kan het opnieuw aanvragen.

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Huwelijk

Veel buitenlanders hebben na 3 jaar huwelijk het staatsburgerschap verkregen van een Turks staatsburger. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing, waaronder samenwonen, afzien van gedrag dat de huwelijkse band zou kunnen schaden en geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of openbare orde.

Vereiste documenten voor Turks Staatsburgerschap per Investeringsaanvraag

Voor het voorbereiden van documenten op staatsburgerschap is speciale kennis en ervaring vereist. Aangezien elke persoon andere voorwaarden en status heeft, is het raadzaam juridische ondersteuning te krijgen van onze bedrijfsjuristen. Aangezien we honderden paspoorten hebben afgeleverd, geven we u volledige ondersteuning bij het voorbereiden van de documenten.

 • Aanvraagformulier

 • Geldig paspoort

 • 4 pasfoto's van elk lid van uw familie

 • Geboortecertificaat

 • Verblijfsvergunning of geldig toeristenvisum in uw paspoort

 • Indien van toepassing, documenten waaruit uw relatie met uw partner en kinderen blijkt (huwelijksvergunning, geboorteakte van de kinderen))

 • Indien van toepassing, Turks identiteitsbewijs en adres van aanvragende familieleden in Turkijey

 • Aanvraag belastingsbetaling bewijs

 • Beoordelingsrapport

 • Bankbewijs van betaling van minimaal 250.000 USD

 • Eigendomsbewijs of Notariële vastgoed aankoop verbintenist

Het Aanvraagproces in het Algemeen

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap EisenAntalya Homes team helpt u vanaf het begin tot u uw paspoorten krijgt wanneer u een vastgoed koopt voor het staatsburgerschap door te investeren.

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap EisenVoor andere soorten burgerschapstoepassingen moet je je aanmelden via het lokale gouverneurschap waar je woont in Turkije of via een consulaat als je in het buitenland woont. De vereiste documenten en soorten toepassingen zijn afhankelijk van uw omstandigheden.

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap EisenZe kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het paspoort, geboorteakte, verblijfsvergunning, huwelijksakte, het Turkse identiteitsnummer van familieleden, foto's. Individuele aanvragers moeten ook een interview bijwonen dat in het Turks zal worden afgenomen.

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap EisenDe tijd die aanvragen voor burgerschap in Turkije in beslag nemen, hangt af van de specifieke omstandigheden van de aanvrager, maar updates zijn verkrijgbaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op grond van de bepalingen en voorwaarden van de burgerschapswet nr. 5901 kunt u opnieuw een aanvraag indienen bij het gouverneurschap van uw woonplaats als uw aanvraag wordt afgewezen.

Voordelen van het Turks Staatsburgerschap

Uw vrouw / man en/of kinderen onder de 18 jaar kunnen samen met u tegelijk het staatsburgerschap verkrijgen.

Wanneer u een aanvraag indient voor het Turks staatsburgerschap, hoeft u uw activa of inkomsten die u momenteel in het buitenland geniet heeft niet aan te geven.

Het is geen vereiste dat u voor een bepaalde periode in Turkije moet hebben geleefd om in aanmerking te komen voor het staatsburgerschap. U kunt gewoon in het buitenland blijven wonen en het staatsburgerschap aanvragen zodra u de verblijfsvergunning hebt.

U kunt naar veel landen reizen zonder omslachtige visumprocessen te volgen.

Veel van deze landen staan Turkse staatsburgers toe om 30 tot 90 dagen zonder visumverplichting te verblijven en tevens verlenen sommige landen visa bij aankomst of geven een elektronische visa af bij online aanmelding.

Het Visum Liberaliserings Dialoog heeft als doel om Turkse staatsburgers visumvrij reisrecht te verlenen aan Schengen-landen, tussen Turkije en de EU. Dit plan werd in 2013 gelanceerd. Eenmaal bereikt, zullen er nog 26 Europese landen aan de lijst worden toegevoegd van 102 landen waar Turkse burgers al vrij kunnen reizen. (Lees meer over de Voordelen van een Turks paspoort hier)

INVESTERINGS INSTRUMENTEN

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Koop Vastgoed ter Waarde van 250.000 USD

* met een akte beperking om niet te verkopen gedurende 3 jaar

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Stort 500.000 USD Contant in Turkse Banken

* met de voorwaarde om 3 jaar lang niet te kunnen intrekken

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Koop Overheids Obligaties ter Waarde van 500.000 USD

* met de voorwaarde om niet te verkopen gedurende 3 jaar

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Koop Aandelen ter waarde van 500.000 USD in Turkse REIT's of VCT's

* met de voorwaarde om niet te verkopen gedurende 3 jaar

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Maak 500.000 USD Vaste-Activa Investering

Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije | Turkse Burgerschap Eisen

Werf 50 werknemers aan in Uw Bedrijf

VISAVRIJ REIZEN

Momenteel kunnen Turkse staatsburgers naar 102 landen reizen zonder de noodzaak om een ​​omslachtig visumaanvraag proces te volgen. De overgrote meerderheid van deze landen staat toe dat Turkse staatsburgers 30 tot 90 dagen kunnen blijven zonder visumvereisten, terwijl sommige landen bij aankomst een visa verstrekken of elektronische visa afgeven bij het online aanvragen.

De Visa Liberaliserings Dialoog, bedoeld om Turkse burgers visumvrij reisrecht te verlenen naar de Schengenlanden, tussen Turkije en de EU, werd in 2013 gelanceerd. Eenmaal bereikt, zullen nog 26 Europese landen worden toegevoegd aan de lijst van 102 landen waar Turkse burgers kunnen reeds vrij reizen.

BELANRIJKE VISAVRIJE LANDEN

EUROPA

 • ALBANI
 • ARMENIË
 • AZERBEIDZJAN
 • WIT-RUSLAND
 • BOSNIË
 • KOSOVA
 • MACEDONIË
 • MOLDAVIË
 • MONTENEGRO
 • CYPRUS
 • SERVI
 • OEKRANE

Europa

AZIË

 • BAHREIN
 • HONG KONG
 • INDONESIË
 • JAPAN
 • JORDANIË
 • KAZACHSTAN
 • KOEWEIT
 • LIBANON
 • MALEISIË
 • OMAN
 • QATAR
 • SINGAPORE
 • ZUID-KOREA

Asia

AMERIKA

 • ARGENTINIË
 • BAHAMA
 • BRAZILIË
 • CHILI
 • COLOMBIA
 • MEXICO
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • URUGUAY

Americas

AFRICA

 • KENIA
 • LIBIË
 • MADAGASCAR
 • MAURITIUS
 • MAROKKO
 • SENEGAL
 • SEYCHELLEN
 • ZUID-AFRIKA
 • TANZANIA
 • TUNESI

Africa

VEEL GESTELDE VRAGEN

Vraag: Hoe werkt de verwerving van Turks staatsburgerschap?Antwoord: Wanneer u eigendommen met een waarde hoger dan 250.000 USD koopt, dient u zich aan bij het (Tapu Kantoor) Directoraat Generaal Landregistratie en Kadaster, en doet u de aanvraag tot het verkrijgen van het Turkse Staatsburgerschap. Na de aanvraag controleren ze het taxatierapport en de bankoverschrijvingsdocumenten. Het Tapu Kantoor geeft goedkeuring voor het staatsburgerschap binnen de 3 en 7 dagen. Met deze goedkeuring tot staatsburgerschap doen we dezelfde dag nog een aanvraag bij de Immigratiedienst zonder te wachten op een afspraak voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Met de goedkeuring en de verblijfsvergunning doen we uiteindelijk op dezelfde dag de aanvraag bij het Directoraat Generaal van Bevolking en Staatsburgerschap. Na de tapu aanvraag wordt het gehele proces gevolgd in een speciaal Staatsburgerschap Informatie Kantoor in Istanbul en Ankara. Ze ronden de verwerving van het staatsburgerschap binnen 2 tot 6 maanden af.

V: Hoe moet ik de wisselkoers van USD en TL berekenen?A: Op de dag van aanvraag berekent het Tapu Kantoor de waarde met de koers van de Turkse Centrale Bank (efektif satış kuru).

V: Hoelang duurt dit proces?A:Het proces is binnen 2 tot 6 maanden afgerond. De regering heeft een speciaal Staatsburgerschap kantoor geopend om de tijd te beperken

V: Is er enig kritiek punt dat ik zou moeten weten?A: Het Ministerie wil er zeker van zijn dat de waarde minimaal 250.000 USD bedraagt. Beëdigde taxatie bedrijven verifiëren of de prijs correct is om prijsfraude te voorkomen. Taxateurs kunnen tot een afwijking (verschil) van 20% (verschil) komen van de verkoopprijs. Daarom adviseert Antalya Homes u om onroerend goed te kopen rekening houdende met deze evaluatie.
Aangezien we u de Beste Prijs Garantie bieden, geldt dit eveneens voor het beoordelingsrapport. We zullen u de best geprijsde eigendommen adviseren die overeenstemmen met het taxatierapport.

V: Is er een vereiste voor een interview of test in enig stadium?A: Nee.

V: Krijg ik automatisch mijn staatsburgerschap als ik aan de voorwaarden voldoe?A: Nee, de goedkeuring tot staatsburgerschap is afhankelijk van verificatie van de archiefbestanden door de nationale beveiligingseenheden waaruit moet blijken dat de aanvrager geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

V: Het lijkt ingewikkeld om thet Turks staatsburgerschap aan te vragen en te verkrijgen. Krijg ik een assistent voor dit proces?A: Het deskundig team van Antalya Homes staat u bij om u door het hele proces te begeleiden. We garanderen 100% tevredenheid aan onze klanten op hun weg naar het vinden van hun droomhuis en dit sinds 2004.

V: Ik heb geen tijd om naar Turkije te komen. Hoe kan ik Turkse staatsburgerschap verkrijgen?A: Als u de volmacht aan Antalya Homes verstuurt, kunnen wij voor u het proces opvolgen vanaf het begin tot het einde.

V: Hoe verwerf ik het Turkse staatsburgerschap als een heimatloze (stateloze persoon)?A: Wanneer u voor ten minste 250.000 USD onroerend goed koopt, kunt u het Turkse staatsburgerschap aanvragen met een vereist document dat de staatloosheid van de aanvrager certificeert. (Reisdocument uitgegeven door de Verenigde Naties.)

V: U stelt dat het proces van staatsburgerschap 2 maanden kan duren. Krijg ik een verblijfsvergunning tijdens het aanvraagproces?A: Verblijfsvergunning (nr .: 6458/31-J) wordt aan u en uw gezin verleend. We verkrijgen de verblijfsvergunning op dezelfde dag na goedkeuring van het pand zonder enige wachttijd.

V: Moet ik de Turkse militaire dienst voltooien als ik Turkse staatsburger word?A: Er zijn verschillende antwoorden. In het geval uw kind jonger dan 18 jaar op militaire leeftijd komt, zijn zij verplicht om militaire dienst te verlenen. Er is een voorwaarde voor dubbele nationaliteiten; je mag kiezen tussen de twee landen. Als je het reeds gedaan hebt, moet je het misschien bewijzen. Voor personen ouder dan 22 jaar oud, moet men bij de aanvraag nagaan of er een speciale voorwaarde is bij het Directoraat Generaal voor Bevolking en Staatsburgerschap voor gepaste informatie.

V: Welke nationaliteiten kunnen een Turks paspoort aanvragen?A: Alle nationaliteiten die het toegelaten is om onroerend goed in Turkije te kopen, kunnen het Turkse staatsburgerschap aanvragen door te investeren.

V: Is het verplicht om in Turkije te wonen om staatsburgerschap te verkrijgen?A: Nee.

V: Is het mogelijk om een ​​dubbele nationaliteit in Turkije te hebben?A: Ja, Turkije staat dubbele nationaliteit toe, maar u moet uw consulaat raadplegen over uw oorspronkelijke nationaliteit omdat sommige landen zoals India, China en Saoedi-Arabië bepaalde beperkingen hebben met betrekking tot dubbele nationaliteit of niet erkennen.

V: Moet ik afstand doen van mijn huidige staatsburgerschap als ik Turks staatsburger word?A: Nee, de Turkse wetten staan dubbele of meervoudige nationaliteiten toe. Het is aan uw eigen staatsregeling.

V: Is er een alternatief voor het Turkse staatsburgerschap?A: Als uw budget niet voldoende is om het Turkse staatsburgerschap te verkrijgen door te investeren, kunt u een Turquoise Card aanvragen. De Turquoise Card dient als de Green Card van de VS. Turquoise Card geeft de houder alle rechten van een Turkse staatsburger, behalve het stemrecht en de verplichte militaire dienst voor de mannen.

V: Is het de sollicitant vrij om een baan of bedrijf te doen in Turkije?A: Ja. In beroepen zoals artsen, advocaten, enz. Het is noodzakelijk om zich te abonneren op de balies met betrekking tot speciale gelijkwaardigheid van getuigschriften.

V: Moet ik één woning boven 250.000 USD kopen of kan het meerdere zijn?A: U kunt meerdere eigendommen kopen met een totale waarde van meer dan 250.000 USD. Je moet voor iedereen tegelijk solliciteren. Het Tapu-kantoor accepteert burgerschapsaanvragen als de aangegeven waarden hoger zijn dan 250.000 USD.

V: Als ik een onroerend goed in aanbouw koop waarvan ik geen eigendomsbewijs op mijn naam heb, kan ik dan het staatsburgerschap aanvragen?A: Ja, de overheid accepteert ook een verbintenis tot aankoop van onroerend goed. Als de betaling hoger is dan 250.000 USD, kunt u het staatsburgerschap aanvragen bij de Notarized Property Purchase Commitment.

V: Ik koop een woning met afbetalingen, kan ik de Turkse nationaliteit krijgen?A: Ja, als u een notariële aankoopverplichting heeft en als u na 19.09.2018 termijnen heeft betaald via de bank en als de totale betalingen hoger zijn dan 250.000 USD; u kunt het Turkse staatsburgerschap aanvragen.

V: Ik heb eerder een woning in Turkije gekocht. Mag ik nu het staatsburgerschap aanvragen?A: Aanvragen voor eigendomsakte (bij Tapu Office) na 18.09.2018 kunnen door investering het Turkse staatsburgerschap verkrijgen. U heeft bijvoorbeeld een woning gekocht maar u heeft nog geen eigendomsakte voor u geregistreerd en u blijft in termijnen betalen. Elke betaling na 19.september.2018 telt mee voor uw aanvraag tot staatsburgerschap.

V: Mag ik commercieel onroerend goed kopen met huurinkomsten en het Turkse staatsburgerschap verkrijgen door te investeren?A: Ja, elk onroerend goed dat u koopt, wordt geteld. Controleren huurinkomsten woningen hier.

V: Wat is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Milieu en Verstedelijking?A: Het ministerie controleert met beëdigde taxateurs of de waarde op de eigendomsakte correct is en hoger is dan 250.000 USD. Alle geldtransacties moeten worden gedaan via bankoverschrijving aan de Vastgoedverkopers.

V: Hoe wordt het Turks staatsburgerschap door middel van fondsinvesteringen en hoe werkt dit proces?A: Na aankoop van het vastgoedbeleggingsfonds (REIF) met een waarde van meer dan 500.000 USD, kunt u een aanvraag indienen bij uw bank (Halkbank, İş Bank, Akbank of QNB Finansbank). Het is een van de snelste manieren om het Turkse staatsburgerschap te krijgen. Dit aanvraagformulier wordt naar de Capital Markets Board of Turkey gestuurd. We ontvangen "Goedkeuringsdocument voor burgerschap" van de bank, wat verplicht is voor het aanvragen van staatsburgerschap door middel van fondsinvesteringen. Antalya Homes helpt u bij het verzamelen/invullen van alle benodigde documenten. Ten slotte wordt de aanvraag naar de Algemene Directie Bevolking en Burgerschap gestuurd en wordt u uitgenodigd voor definitieve ondertekening.(Lees meer over Vastgoedfondsen in Turkije.)

V: Krijgt mijn familie het Turkse staatsburgerschap?A: Ja. U, uw vrouw (of echtgenoot) en al uw kinderen onder de 18 jaar (op de aanvraagdatum) kunnen het staatsburgerschap krijgen.

V: Ik heb een invalide (gehandicapte) kind ouder dan 18 jaar? Hoe zit het met zijn/haar situatie?A: Uw kind dat niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, wordt samen met hun ouders Turks staatsburger met speciale aanvraagdocumenten die hun situatie bewijzen.

V: Is er een vereiste voor de aanvrager om zijn hele gezin in welke fase dan ook naar Turkije te brengen?A: Nee. De enige aanvrager moet aanwezig zijn met alle vereiste documenten van zijn/haar gezinsleden.

V: Hoeveel mensen kunnen het staatsburgerschap aanvragen op één eigendomsbewijs?A: Slechts één persoon en zijn familie van een eerste graad kunnen burgerschap krijgen.

 

Meer informatie