Ga naar boven

Wat İs Een Verblijfsvergunning İn Turkije?

Table of Contents
 1. Verblijfsvergunning Turkije Door Onroerend Goed Te Kopen
 2. Soorten verblijfsvergunningen in Turkije
 3. 1. Korte Termijn Verblijfsvergunning
 4. 2. Verblijfsvergunning voor lange termijn in Turkije
 5. 3. Verblijfsvergunning voor gezinnen in Turkije
 6. 4. Verblijfsvergunning voor studenten in Turkije
 7. 5. Humanitaire Verblijfsvergunning in Turkije
 8. 6. De Turkse Verblijfsvergunning Voor Slachtoffers Van Mensenhandel

Het is een vergunning die je het recht geeft om in een half jaar meer dan 90 dagen in Turkije te verblijven voor vestiging of studie.

De aanvraagprocedure voor een Turkije verblijfsvergunning is van toepassing op iedereen die langer dan 3 maanden in het land wil blijven. Dit omvat studenten, werknemers, buitenlanders die getrouwd zijn met Turkse staatsburgers die nog geen staatsburgerschap hebben verkregen, iedereen die wetenschappelijk onderzoek doet en buitenlandse kopers van onroerend goed.

Het e-toeristenvisum kan worden gebruikt door diegenen die korter dan deze periode willen blijven (behalve voor landen met een visumovereenkomst). Maar ze mogen niet langer dan 90 dagen binnen 180 dagen in Turkije blijven.

In april 2022 zijn nieuwe regels vastgesteld voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Turkije. De nieuwe besluiten zijn toegezonden aan het voorzitterschap van Migratiebeheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de nieuwe regeling kunnen buitenlanders geen verblijfsvergunning krijgen met een huurovereenkomst. Een vreemdeling moet eigenaar zijn van onroerend goed om een verblijfsvergunning voor lange tijd aan te vragen.

Als een buitenlander alleen een woning koopt in Turkije, krijgt hij/zij een verblijfsvergunning. Houd er rekening mee dat je een huis of appartement moet kopen om een verblijfsvergunning te krijgen. Vanaf 16 oktober 2023 moet de minimale vastgoedwaarde voor een verblijfsvergunning in Turkije minimaal 200.000 USD zijn. Voor de koers in vreemde valuta van de verkoopprijs wordt de koers van de Centrale Bank op de dag van ontvangst van de eigendomsakte als basis genomen.

Het wordt elk jaar vernieuwd als hij / zij het eigendom behoudt. De verlenging moet elk jaar vóór het verstrijken van de verblijfsvergunning gebeuren.

Verblijfsvergunning Turkije Door Onroerend Goed Te Kopen

Als u van plan bent om voor lange tijd in Turkije te verblijven met een verblijfsvergunning, adviseert Antalya Homes ® kopers om een woning te kopen voor een verblijfsvergunning in Turkije. Wij helpen u volledig bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Turkije.

 • De eigendomsakte van het onroerend goed is de sleutel tot het vernieuwen van uw verblijfsvergunning en het verkrijgen van het staatsburgerschap in de toekomst.
 • Als u een verblijfsvergunning krijgt door een eigen woning te hebben, krijgt uw gezin automatisch dezelfde rechten, behalve kinderen ouder dan 18 jaar.
 • De huurovereenkomst verblijfsvergunning is een Toeristenverblijfsvergunning. Het geeft geen rechten. Uw verlengingsaanvraag kan in de toekomst zonder reden worden afgewezen.
 • Een verblijfsvergunning voor onroerend goed geeft u het recht om na 5 jaar het Turkse staatsburgerschap aan te vragen. Maar de huurovereenkomst geeft de verblijfsvergunning niet met de verblijfsvergunning van 5 jaar die u heeft.

https://youtu.be/VaSwj8l2WQQ

Soorten verblijfsvergunningen in Turkije

Het is onderverdeeld in 6 hoofdcategorieën, afhankelijk van het verblijfsdoel.

1. Korte Termijn Verblijfsvergunning

Er zijn veel verschillende soorten tijdelijke verblijfsvergunningen. Elk is geldig voor een specifieke situatie. Dit zijn:

tourist, man, nature, trip, globe1.1. Toeristen Verblijfsvergunning

Het is voor toeristische doeleinden. Het geeft niet het recht om in Turkije te werken.

Aandachtspunten, Vereisten en Documenten:

 • Visa geldigheid voor maximaal één (1) jaar.
 • Aanvrager moet ouder zijn dan achttien (18) jaar.
 • Geldige ziektekostenverzekering. Deze voorwaarde is niet vereist voor aanvragers jonger dan achttien (18) jaar en ouder dan vijfenzestig (65) jaar.
 • Eigendoms documenten of huurcontract in Turkije. Deze documenten moeten in het Turks zijn en notarieel zijn geregistreerd door de Turkse Notaris.

Opmerking: Indien de aanvraag is gedaan met de eigendomsakte moet er via een document (te bekomen bij het Tapu kantoor) van het Directoraat Generaal van Landregistratie en Kadaster, aangetoond worden dat de eigendomsakte up-to-date is.

Opmerking: Als het huurcontract is ingediend, moeten het Turkse identiteits- of belastingnummer van uw verhuurder en het eigendomsbewijs van het onroerend goed samen met het huurcontract worden ingediend.

 • Lokaal Turks bankafschrift waaruit blijkt dat men financieel onafhankelijk is en in staat om zichzelf (aanvrager) en eventuele afhankelijke familieleden (echtgenote en kinderen jonger dan achttien (18) jaar) te ondersteunen.

Opmerking: Financiële onafhankelijkheid wordt gedefinieerd door de Turkse immigratiedienst als een bewijs van middelen gelijk aan de Turkse minimum loonindex (momenteel $ 500 USD per maand van verblijf).

 • Bewonersaanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de aanvrager. Als u een advocaat heeft aangesteld om uw documenten te overleggen, moet uw advocaat een beperkte volmacht krijgen die is afgestempeld door een notaris.

Uw handtekening is vereist. U moet dus fysiek aanwezig zijn op het notariskantoor om een ​​volmacht te geven. U dient uw paspoort te tonen. Nadat het paspoort in het Turks is vertaald, kan de volmacht dezelfde dag of de volgende dag worden verwerkt en afgegeven.

 • Het originele paspoort en de notariële vertaling van het paspoort of reisdocument (door een Turkse notaris).

Opmerking: Als het paspoort geen geboortedatum bevat, heeft de aanvrager een gewaarmerkte geboorteakte nodig. Voor dit document is een notariële Turkse vertaling vereist.

 • Vier (4) biometrische pasfoto's voor elke aanvrager. Deze moeten een witte achtergrond bevatten en voldoen aan de biometrische vereisten.
 • Bij de aanvraag van een echtgeno(o)t(e) of kind ten laste (jonger dan achttien jaar) overlegt u de Turkse beëdigde vertalingen van de geboorteakte en de huwelijksakte van de echtgenoot. Geboorteakten en huwelijksakten kunnen een apostille vereisen (als uw land een overeenkomst heeft) of stempels van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land en het Turkse consulaat in uw land.

Dit kan enige tijd duren en vereist een afspraak. U moet in principe persoonlijk langskomen, maar iedereen met een volmacht kan namens u naar de afspraak gaan om de procedure af te ronden.

De volmacht moet worden ingediend bij uw aanstelling op het Consulaat en Ministerie van Buitenlandse Zaken om namens u op te treden.

 • Verklaring van strafblad (Als u voor het eerst een verblijfsvergunning in Turkije krijgt, dient de aanvrager een strafblad in dat hij in zijn eigen land heeft verkregen. Als de aanvrager verlenging aanvraagt en voor korte of lange tijd in Turkije woont, moet hij ook een strafblad van de Turkse regering).

Als deze documenten afkomstig zijn van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en afgestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van geapostilleerde en notariële vertalingen.

Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen partij is bij het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).

Het Krijgen van een Korte Termijn Verblijfsvergunning met een Huurovereenkomst

Buitenlanders kunnen een verblijfsvergunning krijgen in het kader van wet nr. 6458, vreemdelingen- en internationale beschermingswet. Komt u als buitenlander voor het eerst naar Turkije, dan kunt u met een huurovereenkomst een verblijfsvergunning voor Turkije krijgen.

Het proces is snel en effectief, maar het belangrijkste punt is dat deze verblijfsvergunning een jaar geldig is. Het kan niet worden verlengd met een huurovereenkomst. Huurovereenkomst verblijfsvergunningen geven u niet het recht om na 5 jaar de Turkse nationaliteit te krijgen.

Residence Permit in TurkeyHoe kan ik mijn Turkse Verblijfsvergunning verlengen?

De verlenging van de verblijfsvergunning toeristen moet u aanvragen binnen 60 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van uw huidige verblijfsvergunning.

Opmerking: Indien u eerder dan zestig (60) dagen vóór de vervaldatum van uw huidige verblijfsvergunning probeert te verlengen, wordt uw aanvraag niet geaccepteerd.

Opmerking: Aanvragen voor een verblijfsvergunning worden niet in behandeling genomen als buitenlanders, die per 1 januari 2020 een verblijfsvergunning kortdurend tot 1 jaar hebben gekregen, geen nieuwe gegronde reden aanvoeren.

Documenten die u nodig hebt:

 • Uw paspoortkopie notarieel bekrachtigd door de Turkse notaris. (Paspoort moet vertaald worden door een beëdigd vertaler bij het Turkse notariskantoor).
 • 4 biometrische foto's met een witte achtergrond. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Een verklaring van financiële zelfvoorziening (die u aangeeft in het aanvraagformulier). Het Directoraat voor Immigratie kan echter om een ​​lokaal Turks bankafschrift vragen waaruit blijkt dat u financieel onafhankelijk bent en in staat om uzelf en eventuele afhankelijke familieleden (echtgenote en kinderen jonger dan achttien jaar) te ondersteunen.
 • Geldige ziektekostenverzekering. Deze voorwaarde is niet van toepassing op personen jonger dan achttien (18) jaar of ouder dan vijfenzestig jaar (65).
 • Kopie van eigendomsdocumenten of uw huurovereenkomst in Turkije. Documenten moeten in het Turks zijn en notarieel geregistreerd door een Turkse notaris.
 • Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten afkomstig zijn van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en afgestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van notariële vertalingen en geapostileerd.

Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen partij is bij het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).

Goed Om Te Weten: Kinderen en Alleenstaande Ouders

Als u een alleenstaande ouder bent of een kind(eren) heeft dat onlangs is gescheiden en verlenging aanvraagt, is een verklaring van ouderlijke toestemming vereist.

Als de Turkse autoriteiten het document met ouderlijke toestemming hebben gegeven, moet het worden afgestempeld/ondertekend. Als het document uit het buitenland komt, moet het door een notaris van een apostille worden voorzien en in het Turks worden vertaald.

Bij afwezigheid van de moeder of vader of beide (d.w.z. u bent de voogd van een wees), moeten aanvragers de wetten volgen van het land waar hun kind(eren) worden geadopteerd.

businessman, flight, business1.2. Zakelijke Verblijfsvergunning

Een zakelijke verblijfsvergunning in Turkije stelt de aanvrager in staat om zakelijke ondernemingen te verkennen, leveranciers/kopers te bezoeken, marktonderzoek uit te voeren, beurzen en conferenties te houden, een bedrijf te starten, enz.

Aandachtspunten, Vereisten en Documenten:

• Visa geldigheid voor maximaal één (1) jaar.
• Aanvrager moet ouder zijn dan achttien (18) jaar.
• Geldige ziektekostenverzekering. Deze is niet vereist voor aanvragers jonger dan achttien (18) jaar en ouder dan vijfenzestig (65) jaar.
• Bewijs van financiële onafhankelijkheid en het vermogen om uzelf en eventuele afhankelijke familieleden (echtgenoot en kinderen jonger dan achttien (18) jaar) te onderhouden.

Opmerking: Financiële onafhankelijkheid wordt gedefinieerd door Turkse immigratie als bewijs van middelen gelijk aan de Turkse minimumloonindex (momenteel $ 500 USD per maand van verblijf).

 • Bewonersaanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de aanvrager. Als u een advocaat heeft aangesteld om uw documenten te overleggen, moet uw advocaat een beperkte volmacht krijgen die is afgestempeld door een notaris.

Uw handtekening is vereist. U moet dus fysiek aanwezig zijn op het notariskantoor om een volmacht af te geven. U dient uw paspoort te tonen. De volmacht kan worden verwerkt en afgegeven op dezelfde dag of de volgende dag nadat het paspoort in het Turks is vertaald.

 • Het originele paspoort en de notariële vertaling van het paspoort of reisdocument (door een Turkse notaris).

Opmerking: Indien het paspoort het Latijns alfabet bevat is een door de notaris bekrachtigde vertaling niet vereist.

Opmerking: Als het paspoort geen geboortedatum bevat, heeft de aanvrager een gewaarmerkte geboorteakte nodig. Voor dit document is een notariële Turkse vertaling vereist.

 • 4 biometrische pasfoto's voor elke aanvrager. Het moet op een witte achtergrond staan en voldoen aan biometrische vereisten.
 • Bewijs van goed gedrag.

Als deze documenten zijn verkregen van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en afgestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van geapostilleerde en notariële vertalingen.

Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen deel uitmaakt van het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).


Hoe kan ik mijn Zakelijke Verblijfsvergunning Hernieuwen?

Hernieuwing van een Turkse zakelijke verblijfsvergunning vereist de volgende documenten:

 • Kopie van uw paspoort notarieel bekrachtigd door de Turkse notaris. (Het paspoort moet worden vertaald door een beëdigd vertaler bij de notaris.)
 • 4 biometrische foto's (met witte achtergrond) op je computer om te uploaden tijdens je online sollicitatie. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Een declaratieformulier financiële zelfredzaamheid (die u aangeeft in het aanvraagformulier). Maar het directoraat-generaal Migratiebeheer kan een lokaal Turks bankafschrift eisen dat uw financiële onafhankelijkheid en uw vermogen om uzelf en een afhankelijk familielid (echtgenoot en kinderen jonger dan achttien jaar) te onderhouden aantoont.
 • Certificaat van Turkse particuliere ziektekostenverzekering.
 • Bewijs van goed gedrag.

• Vier (4) biometrische foto's (tegen een witte achtergrond) op uw computer om te uploaden tijdens uw online applicatie. Houd er rekening mee dat uw biometrische foto niet ouder dan zes (6) maanden mag zijn.
• Een verklaring van financiële zelfvoorzienigheid (die u aangeeft in het aanvraagformulier). Het Directoraat voor Immigratie kan echter om een ​​lokaal Turks bankafschrift vragen waaruit blijkt dat u financieel onafhankelijk bent en in staat is om eventuele afhankelijke familieleden (echtgenote en kinderen jonger dan achttien jaar) financieel te ondersteunen.
• Bewijs van Turkse particuliere ziektekostenverzekering.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten afkomstig zijn van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en afgestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van geapostilleerde en notariële vertalingen.

Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen partij is bij het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).

businessmna, real estate, offices, buildings1.3. Verblijfsvergunning door de Aankoop van Vastgoed

Door onroerend goed te kopen, kunnen buitenlandse investeerders een verblijfsvergunning krijgen.

Hoogtepunten, vereisten en documenten:

 • Aanvrager moet ouder zijn dan achttien (18) jaar.
 • Kopie van uw paspoort bekrachtigd door de Turkse notaris of in Turkse consulaten. (De consulaten hebben openbare notarissen in het buitenland.) Het paspoort moet worden vertaald door een beëdigd vertaler bij de notaris.
 • 4 biometrische foto's (met witte achtergrond) op je computer om te uploaden tijdens je online sollicitatie. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Geldige zorgverzekering. Deze voorwaarde is niet vereist voor buitenlanders die jonger zijn dan achttien (18) of ouder dan vijfenzestig (65).

Als u onroerend goed wilt kopen om in aanmerking te komen voor Turks staatsburgerschap, kunt u voor meer informatie naar Burgerschap in Turkije gaan.

Als deze documenten afkomstig zijn van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en gestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van geapostilleerde en notariële vertalingen.

Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen partij is bij het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).

Andere mogelijkheden voor kortdurende verblijfsvergunningen voor buitenlanders die met een verblijfsvergunning naar Turkije komen:

 • Wetenschappelijk onderzoek (archeologische en opgravingen, onderzoeken, filmactiviteiten voor documentaires, films, filmlocatieonderzoeken, enz.),
 • Medische behandeling,
 • Programma's voor uitwisseling/korte tijd (niet-educatieve programma's),
 • Justitiële autoriteiten (Slachtoffers van huiselijk geweld en buitenlanders die getrouwd en gescheiden zijn van Turkse staatsburgers en daarom een alternatief verblijfsrecht nodig hebben dat via de rechtbanken wordt verleend).

Voor meer informatie kunt u kijken bij de andere typen verblijfsvergunningen voor korte tijd.

Residence Permit in Turkey2. Verblijfsvergunning voor lange termijn in Turkije

Kandidaten die in Turkije wonen, kunnen een aanvraag voor langdurig verblijf indienen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minimaal acht (8) jaar achtereenvolgens en consequent in Turkije wonen. Kortdurende afwezigheid is toegestaan in het geval van verplichte openbare dienst, gezondheids- of onderwijsgerelateerde redenen. Afwezigheden van meer dan 6 maanden per jaar of 365 dagen in de afgelopen 5 jaar kunnen echter leiden tot verlies van het recht om een aanvraag voor langdurig verblijf aan te vragen. Als er sprake is van een onderbreking tijdens de verblijfsperiode, worden eerdere afwezigheden niet in aanmerking genomen voor verblijfsaanvragen.
 • Financieel zelfvoorzienend en heeft de afgelopen drie (3) jaar geen financiële steun ontvangen van de Turkse regering.
 • De verzekeringnemer van een geldige particuliere zorgverzekering.
 • Geen strafregisters, of records of gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor het publiek of de openbare veiligheid in gevaar brengen.

Hoe Aanvragen?

 • Aanvragers die aan de bovenstaande vereisten voor aanmelding voldoen, moeten met hun huidige paspoort en Turkse identiteitskaart naar het provinciale politiebureau of het immigratiekantoor waar ze wonen.
 • De langdurig verblijfsvergunning is geldig op voorwaarde dat de persoon niet langer dan één (1) jaar buiten Turkije woont. Uitzonderingen op deze regel zijn het verlaten van Turkije voor meer dan één (1) jaar vanwege gezondheid, onderwijs of verplichte openbare dienst in het eigen land.
 • Houders van een langdurige verblijfsvergunning hebben dezelfde rechten als Turkse staatsburgers, met uitzondering van het volgende:
 • Dienstplicht
 • Stemrecht en gekozen worden
 • Om in de openbare dienst te treden
 • Vrijstelling van douanerechten bij invoer van voertuigen

Vereisten en Documenten:

 • Origineel en fotokopie van paspoort. Kopie van uw paspoort notarieel bekrachtigd door de Turkse notaris. (Het paspoort dient vertaald te worden door een beëdigd vertaler bij de notaris.)
 • 4 biometrische foto's (met witte achtergrond), die niet ouder mogen zijn dan 6 maanden.
 • Huidige verblijfsvergunning en Turkse ID.
 • Een document dat bevestigt dat er de afgelopen drie (3) jaar geen financiële steun is ontvangen van de Turkse regering of instellingen.
 • Bewijs van financiële onafhankelijkheid.

Opmerking: Financiële onafhankelijkheid wordt door het Turkse migratiebeheer gedefinieerd als bewijs van fondsen die gelijk zijn aan de Turkse minimumloonindex (momenteel $ 500 per verblijfsmaand).

 • Geldige zorgverzekering.
 • Bewijs van goed gedrag.

Als deze documenten zijn verkregen van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en afgestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van geapostilleerde en notariële vertalingen.

Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen deel uitmaakt van het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).


family, flight, airport, kids, man, woman, trip3. Verblijfsvergunning voor gezinnen in Turkije

De gezinsverblijfsvergunning van Turkije staat buitenlandse echtgenoten en/of familieleden van Turkse staatsburgers toe die hun gezin naar Turkije willen brengen. Het staat kinderen ten laste onder de 18 jaar toe om hun opleiding voort te zetten zonder een verblijfsvergunning voor studenten.

Hoogtepunten, vereisten en documenten:

 • De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is maximaal drie (3) jaar.
 • 4 biometrische foto's (met een witte achtergrond). De foto mag niet ouder zijn dan zes (6) maanden.
 • Het dekt de aanvragers binnen de reikwijdte van artikel 28 van wet nr. 5901, inclusief vreemdelingen met verblijfsvergunningen, vluchtelingen en minderjarigen.
 • Bewijs van Turkse particuliere ziektekostenverzekering voor aanvragers tussen 18 en 65 jaar.
 • Kopie van eigendomsdocumenten van onroerend goed of huurovereenkomst in Turkije. Documenten moeten in het Turks en notarieel bekrachtigd zijn.

Opmerking: Als het huurcontract is ingediend, moeten het Turkse identiteits- of belastingnummer van uw verhuurder en het eigendomsbewijs van het onroerend goed samen met het huurcontract worden ingediend.

 • Lokale Turkse bankverklaring waaruit blijkt dat u financieel onafhankelijk bent en in staat bent om de aanvrager en afhankelijke familieleden (echtgenoot en kinderen onder de achttien (18) jaar oud) te ondersteunen.

Opmerking: Financiële onafhankelijkheid wordt door het Turkse migratiebeheer gedefinieerd als bewijs van fondsen die gelijk zijn aan de Turkse minimumloonindex (momenteel $ 500 per verblijfsmaand).

 • Bewonersaanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de aanvrager. Als u een advocaat heeft aangesteld om uw documenten te overleggen, moet uw advocaat een beperkte volmacht krijgen die is afgestempeld door een notaris.

Uw handtekening is vereist. U moet dus fysiek aanwezig zijn op het notariskantoor om een volmacht af te geven. U dient uw paspoort te tonen. Nadat het paspoort in het Turks is vertaald, kan de volmacht dezelfde dag of de volgende dag worden verwerkt en afgegeven.

 • Het originele paspoort en de notariële vertaling van het paspoort of reisdocument (door een Turkse notaris).
 • 4 biometrische pasfoto's voor elke aanvrager. Het moet op een witte achtergrond staan en voldoen aan biometrische vereisten.
 • Bij de aanvraag van een echtgeno(o)t(e) of kind ten laste (jonger dan achttien jaar) overlegt u de Turkse beëdigde vertalingen van de geboorteakte en de huwelijksakte van de echtgenoot. Geboorteakten en huwelijksakten kunnen een apostille vereisen (als uw land een overeenkomst heeft) en een stempel van het Turkse consulaat in uw land.

Dit kan enige tijd duren en vereist een afspraak. U moet in principe persoonlijk langskomen, maar iedereen met een volmacht kan namens u naar de afspraak gaan om de procedure af te ronden.

De volmacht moet worden ingediend op het moment van uw afspraak bij het Turkse consulaat om namens u op te treden.

Opmerking: Als een aanvrager die een gezinsverblijfsvergunning aanvraagt meer dan één echtgenoot heeft, kan slechts één van de echtgenoten profiteren van deze vergunning. Wel kunnen alle kinderen van de aanvrager een gezinsverblijfsvergunning krijgen.

 • Bewijs van goed gedrag.

Als deze documenten afkomstig zijn van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en gestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van geapostilleerde en notariële vertalingen.

Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen partij is bij het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).

students, school, library, studiying4. Verblijfsvergunning voor studenten in Turkije

Het wordt gegeven voor het hoger onderwijs voor de duur van de cursus die wordt gegeven aan een erkende Turkse onderwijsinstelling.

Vereisten en documenten:

 • Bewonersaanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de aanvrager.
 • Aanvaardingsbrief van de Turkse onderwijsinstelling waarin staat:
 • Het type cursus
 • De duur van de cursus
 • De start- en einddatum van de cursus
 • De locatie van de cursus
 • De naam van de onderwijsinstelling
 • Het vakgebied van de cursus; postdoctorale studies, onderzoek, stage, enz.
 • Indien de aanvrager jonger is dan achttien (18 jaar), een toestemmingsbrief van de ouders voor het volgen van een cursus.
 • Het originele paspoort en de notariële vertaling van het paspoort of reisdocument (door een Turkse notaris).
 • 4 biometrische foto's (met witte achtergrond) op je computer om te uploaden tijdens je online sollicitatie. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Een declaratieformulier financiële zelfredzaamheid (die u aangeeft in het aanvraagformulier). Maar het directoraat-generaal Migratiebeheer kan een lokaal Turks bankafschrift eisen dat uw financiële onafhankelijkheid en uw vermogen om uzelf en een afhankelijk familielid (echtgenoot en kinderen jonger dan achttien jaar) te onderhouden aantoont.

Opmerking: Financiële onafhankelijkheid wordt door het Turkse migratiebeheer gedefinieerd als bewijs van fondsen die gelijk zijn aan de Turkse minimumloonindex (momenteel $ 500 per verblijfsmaand).

Opmerking: Volgens de bepalingen van de Wet sociale verzekeringen en algemene ziektekostenverzekering is een particuliere ziektekostenverzekering niet vereist van buitenlandse studenten die binnen drie maanden na de eerste registratiedatum een aanvraag indienen om houder te worden van een algemene ziektekostenverzekering. Als u echter geen verzoek indient, verliezen aanvragers hun recht op dekking door de algemene ziektekostenverzekering en moeten ze een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

 • Bewijs van goed gedrag.

Als deze documenten afkomstig zijn van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en gestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van geapostilleerde en notariële vertalingen.

  Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen partij is bij het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).

  Hoe Kan İk Mijn Verblijfsvergunning Voor Studenten İn Turkije Verlengen?

  • Bewonersaanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de aanvrager.
  • Kleurenfotokopie van eerdere verblijfsvergunning.
  • 2 biometrische foto's met een witte achtergrond. Ze mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Verklaring van financiële onafhankelijkheid voor de periode van uw verblijf in Turkije.
  • Verklaring van de instelling waarin melding wordt gemaakt van de eis tot verlenging van uw verblijf voor studiedoeleinden.
  • Indien de aanvrager jonger is dan achttien (18 jaar), een nieuwe toestemmingsbrief van de ouders voor het volgen van een cursus.
  • Kopie van openbare of particuliere ziektekostenverzekering in Turkije.
  • Origineel en fotokopie van paspoort. Kopie van uw paspoort notarieel bekrachtigd door de Turkse notaris. (Het paspoort dient vertaald te worden door een beëdigd vertaler bij de notaris.)
  • Bewijs van goed gedrag.

  Als deze documenten zijn verkregen van de Turkse autoriteiten, moeten ze elektronisch worden ondertekend/ondertekend en afgestempeld/verzegeld. Als ze uit het buitenland komen, moeten ze voorzien zijn van geapostilleerde en notariële vertalingen.

  Als de aanvrager staatsburger is van een staat die geen deel uitmaakt van het Apostilleverdrag, moeten de documenten worden goedgekeurd door de autoriteiten van de betreffende staat (goedkeuring door het consulaat en door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Turkse autoriteiten).

  documents5. Humanitaire Verblijfsvergunning in Turkije

  Het wordt voor één (1) jaar aangeboden aan mensen die lijden onder burgeroorlog, mensenrechtenschendingen, vluchtelingen en een breed scala aan individuele humanitaire situaties die van geval tot geval worden goedgekeurd.

  Deze toestemming is geregeld in de artikelen 46 en 47 van de vreemdelingenwet en internationale bescherming nr. 6458.

  Deze vergunning is geen manier om via Turkije naar een derde land te verhuizen. Alle hervestiging wordt rechtstreeks afgehandeld door het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR).

  Opmerking: In tegenstelling tot alle andere categorieën verblijfsvergunningen, kunt u bij het indienen van uw aanvraag voor een humanitaire vergunning geen gebruik maken van de diensten van een advocaat.

  Vereisten en documenten:

  • Ongeacht hoe de aanvrager het land is binnengekomen (legaal of illegaal), de aanvrager moet zo snel mogelijk rechtstreeks een aanvraag indienen bij de Provinciale Directie Migratiebeheer.
  • Een ondertekend en ingevuld aanvraagformulier afkomstig van de Provinciale Directie Migratiebeheer.
  • Het is geldig voor één (1) jaar en kan daarna worden verlengd. Vernieuwing gebeurt per geval en naar goeddunken van het directoraat.
  • Bewonersaanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de aanvrager.
  • 2 biometrische foto's met een witte achtergrond. Ze mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

  6. De Turkse Verblijfsvergunning Voor Slachtoffers Van Mensenhandel

  Het wordt gedurende dertig (30) dagen door de gouvernementen afgegeven aan buitenlanders die het slachtoffer zijn van mensenhandel of wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat zij mogelijk slachtoffer zijn. Het kan met maximaal zes (6) maanden worden verlengd.

  Opmerking: Verlengingen kunnen in totaal niet langer zijn dan drie jaar.

  Vereisten en documenten:

  • Bij deze aanvraag voor een verblijfsvergunning zijn de documenten die nodig zijn voor andere verblijfsvergunningen niet vereist.

  Staatsburgerschap İn Plaats Van İngezetenschap

  Buitenlanders die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen het staatsburgerschap in de woonplaats aanvragen:

  • Een investering in vast kapitaal van 500.000 USD.
  • Voor 400.000 USD aan onroerend goed kopen in Turkije en het drie jaar niet verkopen.
  • Werkgelegenheid creëren voor minimaal vijftig (50) medewerkers.
  • Iedereen die $ 500.000 stort bij Turkse banken of gelijkwaardige staatsobligaties koopt. Je moet ze drie jaar bewaren.

  Bezoek Burgerschap in Turkije voor meer informatie.

  Hoe Een Verblijfsvergunning İn Turkije Aanvragen Bij Antalya Homes?

  Wij zijn de vastgoedexperts van het kopen en verkopen van onroerend goed en hun alle juridische procedures in Turkije. Wij staan klaar om u te helpen tijdens uw aankoopproces, van het vinden van uw woning met de beste deals tot het afhandelen van uw verblijfsvergunningprocedures.

  Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordigers voor meer advies en informatie.


  * Bron: Het Turkse Ministerie van Binnenlandse Zaken Directoraat Generaal van Migratiebeleid

  Laat ons weten dat u ons cookiebeleid goedkeurt.
  We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om uw zoekervaring op onze website te optimaliseren. Als je doorgaat, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies.