Ga naar boven

Verblijfsvergunning in Turkije

http://www.youtube.com/embed/RvRtPlPbxW4
 

De aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning in Turkije is relevant voor iedereen die langer dan 90 dagen in het land wil verblijven. Dit omvat studenten, werknemers, buitenlanders die zijn getrouwd met Turkse staatsburgers die nog geen staatsburgerschap hebben, iedereen die wetenschappelijk onderzoek uitvoert en buitenlandse vastgoed kopers.

Personen die hier een kortere periode (uitgezonderd voor landen met visa overeenkomsten) willen verblijven, kunnen het gewone Toeristische e-visum gebruiken, maar kunnen niet langer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen in Turkije blijven.

Antalya Homes adviseert gezinnen die lange termijn plannen in Turkije hebben om een woning te kopen om alzo een lange termijn verblijfsvergunning te bekomen. Wij verlenen u volledige ondersteuning bij het aanvragen van de verblijfsvergunningen.

Waarom zou ik Onroerend Goed kopen voor een Verblijfsvergunning?

- De eigendomsakte van het vastgoed is de sleutel tot het vernieuwen de verblijfsvergunning en het verkrijgen van staatsburgerschap in de toekomst.
- Als een gezinshoofd (man of vrouw) een eigendom bezit, krijgt deze een Vastgoed Verblijfsvergunning en kan de rest van het gezin (uitgezonderd kinderen boven de 18 jaar) automatisch dezelfde rechten bekomen.
- Huurovereenkomst verblijfsvergunning is een Toeristische Verblijfsvergunning en geeft geen rechten. Uw verlengingsaanvraag kan in de toekomst zonder reden worden afgewezen.
- De Vastgoed verblijfsvergunning geeft u het recht om na 5 jaar het staatsburgerschap aan te vragen, een huurovereenkomst verblijfsvergunning geeft dit NIET.

Types van Verblijfsvergunningen

De types van verblijfsvergunningen in Turkije zijn onderverdeeld in (6) hoofdcategorieën, afhankelijk van het doel van verblijf.

1. Korte Termijn Verblijfsvergunning

There are many different types of short-term residence permit options. Each type of short-term residence permit is valid for a particular circumstance. These are:

1.1. Toeristen Verblijfsvergunning

Er zijn verschillende soorten van verblijfsvergunningen voor korte termijn. Elk type van korte termijn verblijfsvergunning is geldig voor een bepaalde omstandigheid. Dit zijn:

Aandachtspunten, Vereisten en Documenten:

• Visa geldigheid voor maximaal één (1) jaar.
• Aanvrager moet ouder zijn dan achttien (18) jaar.
• Geldige ziektekostenverzekering. Deze voorwaarde is niet vereist voor aanvragers jonger dan achttien (18) jaar en ouder dan vijfenzestig (65) jaar.
• Eigendoms documenten of huurcontract in Turkije. Deze documenten moeten in het Turks zijn en notarieel zijn geregistreerd door de Turkse Notaris.

Opmerking: Indien de aanvraag is gedaan met de eigendomsakte moet er via een document (te bekomen bij het Tapu kantoor) van het Directoraat Generaal van Landregistratie en Kadaster, aangetoond worden dat de eigendomsakte up-to-date is.

Opmerking: Indien er een huurcontract wordt getoond, moet het Turkse identiteitsbewijs van uw huisbaas en het eigendomsbewijs van het onroerend goed tezamen met uw huurcontract worden ingediend.

• Lokaal Turks bankafschrift waaruit blijkt dat men financieel onafhankelijk is en in staat om zichzelf (aanvrager) en eventuele afhankelijke familieleden (echtgenote en kinderen jonger dan achttien (18) jaar) te ondersteunen.

Opmerking: Financiële onafhankelijkheid wordt gedefinieerd door de Turkse immigratiedienst als een bewijs van middelen gelijk aan de Turkse minimum loonindex (momenteel $ 500 USD per maand van verblijf).

• Het aanvraagformulier door de aanvrager ingevuld en ondertekend. Indien u een advocaat heeft aangesteld om uw visumdocumenten in te dienen, moet uw advocaat in het bezit zijn van een beperkte volmacht afgestempeld door het notariskantoor. De aanvrager moet fysiek aanwezig zijn op het notariskantoor om een volmacht te regelen (omdat uw handtekening vereist zal zijn). De aanvragen moet paspoort kunnen voorleggen. Zodra het paspoort in het Turks is vertaald, kan de volmacht dezelfde of de volgende dag worden verwerkt en uitgegeven.• Origineel paspoort, fotokopie en origineel door notaris bekrachtigd paspoort of reisdocument (door Turkse notaris).

Opmerking: Indien het paspoort het Latijns alfabet bevat is een door de notaris bekrachtigde vertaling niet vereist.

Opmerking: Indien het paspoort geen geboortedatum vermeld, heeft de aanvrager een geboorteakte nodig. Een Turkse officiële notariële vertaling ıs vereist voor dit document.

• Vier (4) biometrische pasfoto's voor elke aanvrager. Deze moeten een witte achtergrond bevatten en voldoen aan de biometrische vereisten.
• Als u een aanvraag indient voor een echtgenote of kind ten laste (jonger dan achttien jaar), moet u over de beëdigde Turkse vertalingen beschikken van de geboorteakten van de kinderen en de huwelijksakte. De geboorteakte heeft mogelijk een apostillestempel nodig van het Consulaat van uw land in Turkije om vervolgens afgestempeld te worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Turkije. Dit kan tijd kosten en een afspraak vereisen. Hoewel u in principe persoonlijk aanwezig moet zijn, kan elke persoon die namens u een volmacht heeft de afspraak bijwonen om de procedure te voltooien. De originele volmacht moet tijdens de afspraak worden voorgelegd aan het Consulaat en het Ministerie van Buitenlandse Zaken om namens u te kunnen handelen.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

Het Krijgen van een Korte Termijn Verblijfsvergunning met een Huurovereenkomst

Buitenlanders kunnen een verblijfsvergunning krijgen in verband met wet nr. 6458, vreemdelingen en internationale beschermingswet. Als u een buitenlander bent die voor het eerst naar Turkije komt, kunt u een verblijfsvergunning krijgen via een huurovereenkomst. Ondanks dat de procedure snel en effectief gaat, is er een kritiek punt waar u op moet letten; Deze verblijfsvergunning is één jaar geldig. Het kan niet worden verlengd met een huurovereenkomst. Een verblijfsvergunning voor een huurovereenkomst geeft u niet het recht om na 5 jaar de Turkse nationaliteit te verkrijgen.

Extension of the duration of residence permit

Hoe kan ik mijn Turkse Verblijfsvergunning verlengen?

De verlenging van de Turkse verblijfsvergunning moet binnen zestig (60) dagen vóór de vervaldatum van uw huidige verblijfsvergunning worden aangevraagd. Dit kan online worden gedaan op: https://e-ikamet.goc.gov.tr

Opmerking: Indien u eerder dan zestig (60) dagen vóór de vervaldatum van uw huidige verblijfsvergunning probeert te verlengen, wordt uw aanvraag niet geaccepteerd.

Bijgewerkt op 22.11.2019.Vanaf de datum van 1.1.2020. In het geval de vreemdeling een verblijfsvergunning voor een korte geldigheidsduur van maximaal 1 jaar heeft ontvangen, geen nieuwe, gerechtvaardigde redenen opgeeft, zal de aanvraag tot een verblijfsvergunning niet worden aanvaard.

TIP: Voordat u uw online aanvraag start om uw verblijfsvergunning te verlengen, moet u uw biometrische foto (met een witte achtergrond) op uw computer hebben om te uploaden tijdens uw online aanvraag. Houd er rekening mee dat uw biometrische foto niet ouder dan zes (6) maanden mag zijn.

• Klik op 'Ik vraag verlenging van de verblijfsvergunning aan' aan de rechterkant:

• Volg de stappen om de online applicatie te voltooien. In de rechterbovenhoek van de website heeft u de keuze uit vier (4) talen om uw aanvraag te voltooien:

1. Engels
2. Turks
3. Russisch
4. Arabisch

Documenten die u nodig hebt:

• Uw paspoortkopie notarieel bekrachtigd door de Turkse notaris. (Paspoort moet vertaald worden door een beëdigd vertaler bij het Turkse notariskantoor).
• Vier (4) biometrische foto's (tegen een witte achtergrond) op uw computer om te uploaden tijdens uw online applicatie. Houd er rekening mee dat uw biometrische foto niet ouder dan zes (6) maanden mag zijn.
• Een verklaring van financiële zelfvoorziening (die u aangeeft in het aanvraagformulier). Het Directoraat voor Immigratie kan echter om een ​​lokaal Turks bankafschrift vragen waaruit blijkt dat u financieel onafhankelijk bent en in staat om uzelf en eventuele afhankelijke familieleden (echtgenote en kinderen jonger dan achttien jaar) te ondersteunen.
• Geldige ziektekostenverzekering. Deze voorwaarde is niet van toepassing op personen jonger dan achttien (18) jaar of ouder dan vijfenzestig jaar (65).
• Kopie van eigendomsdocumenten of uw huurovereenkomst in Turkije. Documenten moeten in het Turks zijn en notarieel geregistreerd door een Turkse notaris.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

Goed Om Te Weten: Kinderen en Alleenstaande Ouders

Indien u een alleenstaande ouder bent of recent gescheiden met een kind/kinderen moet u bij een aanvraag tot verlenging, in het bezit zijn van een verklaring van ouderlijke toestemming gegeven door de afwezige moeder of vader, of in het geval van beide (bv. u bent de voogd van een wees). Indien Turkse autoriteiten een ouderlijk toestemmingsdocument hebben afgegeven, moet dit worden afgestempeld/ondertekend. In het geval de toestemming van de ouders uit het buitenland komt, moet het document vertaald worden in het Turks en bekrachtigd worden door een notaris en voorzien worden van een apostille.

1.2. Zakelijke Verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning op korte termijn om de aanvrager in staat te stellen zakelijke samenwerkingen te verkennen, leveranciers/klanten te bezoeken, marktonderzoek, handelsbeurzen en conferenties uit te voeren en een bedrijf op te richten, enz.

Aandachtspunten, Vereisten en Documenten:

• Visa geldigheid voor maximaal één (1) jaar.
• Aanvrager moet ouder zijn dan achttien (18) jaar.
• Geldige ziektekostenverzekering. Deze is niet vereist voor aanvragers jonger dan achttien (18) jaar en ouder dan vijfenzestig (65) jaar.
• Bewijs van financiële onafhankelijkheid en het vermogen om uzelf en eventuele afhankelijke familieleden (echtgenoot en kinderen jonger dan achttien (18) jaar) te onderhouden.

Opmerking: Financiële onafhankelijkheid wordt gedefinieerd door Turkse immigratie als bewijs van middelen gelijk aan de Turkse minimumloonindex (momenteel $ 500 USD per maand van verblijf).

• Het aanvraagformulier door de aanvrager ingevuld en ondertekend. Indien u een advocaat heeft aangesteld om uw visumdocumenten in te dienen, moet uw advocaat in het bezit zijn van een beperkte volmacht afgestempeld door het notariskantoor. De aanvrager moet fysiek aanwezig zijn op het notariskantoor om een volmacht te regelen (omdat uw handtekening vereist zal zijn). De aanvragen moet paspoort kunnen voorleggen. Zodra het paspoort in het Turks is vertaald, kan de volmacht dezelfde of de volgende dag worden verwerkt en uitgegeven.

• Origineel paspoort, fotokopie en origineel notarieel bekrachtigd paspoort (door Turkse notaris).

Opmerking: Indien het paspoort het Latijns alfabet bevat is een door de notaris bekrachtigde vertaling niet vereist.

Opmerking: Indien het paspoort geen geboortedatum vermeld, heeft de aanvrager een geboorteakte nodig. Een Turkse officiële notariële vertaling ıs vereist voor dit document.

• Vier (4) biometrische pasfoto's voor elke aanvrager. Deze moeten een witte achtergrond bevatten en voldoen aan de biometrische vereisten.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

Hoe kan ik mijn Zakelijke Verblijfsvergunning Hernieuwen?

Hernieuwing van een Turkse zakelijke verblijfsvergunning vereist de volgende documenten:

• Uw paspoortkopie notarieel bekrachtigd door een Turkse notaris. Als uw paspoort in een andere taal dan het Turks is, moet het worden vertaald door een beëdigd vertaler bij het Turkse notariskantoor.
• Vier (4) biometrische foto's (tegen een witte achtergrond) op uw computer om te uploaden tijdens uw online applicatie. Houd er rekening mee dat uw biometrische foto niet ouder dan zes (6) maanden mag zijn.
• Een verklaring van financiële zelfvoorzienigheid (die u aangeeft in het aanvraagformulier). Het Directoraat voor Immigratie kan echter om een ​​lokaal Turks bankafschrift vragen waaruit blijkt dat u financieel onafhankelijk bent en in staat is om eventuele afhankelijke familieleden (echtgenote en kinderen jonger dan achttien jaar) financieel te ondersteunen.
• Bewijs van Turkse particuliere ziektekostenverzekering.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

Residence Permit in Turkey1.3. Verblijfsvergunning door de Aankoop van Vastgoed

Deze verblijfsvergunning effent het pad naar het Turkse staatsburgerschap en nationaliteit, waarbij de aanvrager een Turkse paspoort verkrijgt na voltooiing van een succesvolle aanvraag.

Om in aanmerking te komen, moet een aanvrager voldoen aan een van de volgende vereisten:

• Investeer minimaal vijfhonderdduizend Amerikaanse dollar ($ 500.000 USD) voor een periode van minimaal drie (3) jaar in een vast deposito bij een lokale Turkse bank, staatsobligaties of Turkse vastgoed beleggingsmaatschappijen (REIT's).
• Koop vastgoed voor niet minder dan tweehonderdvijftigduizend Amerikaanse dollar ($ 250.000 USD) en verklaar in het register dat u het vastgoed gedurende een periode van minimaal drie (3) jaar niet zult verkopen. De bron van de fondsen voor investering moet zelf worden gefinancierd en volledig worden volstort (geen bankfinanciering of krediet is toegestaan ​​voor deze categorie van vergunningen).
• Werk creëren voor minimaal vijftig (50) werknemers, alle werknemers sociale zekerheid bieden en de bedrijfs-, werknemers- en sociale zekerheidsbetalingen minimaal drie (3) jaar voldoen.

Aandachtspunten, Vereisten en Documenten:

• Aanvrager moet ouder zijn dan achttien (18) jaar.
• Paspoortafschrift bekrachtigd door de Turkse notaris. Als uw paspoort in een andere taal dan het Turks is, moet het worden vertaald door een beëdigd vertaler bij het Turkse notariskantoor.
• Vier (4) biometrische foto's (tegen een witte achtergrond) op uw computer om te uploaden tijdens uw online aanvraag. Houd er rekening mee dat uw biometrische foto niet ouder dan zes (6) maanden mag zijn.
• Geldige ziektekostenverzekering. Deze vereiste is niet van toepasssing voor aanvragers jonger dan achttien (18) en ouder dan vijfenzestig (65) jaar.
• Politieverklaring afkomstig van alle landen waar u de afgelopen vijf (5) jaar heeft gewoond.
• Documentair bewijs van investering:
Eigendomsbewijs van vastgoed gegeven door het Kadaster met drie (3) jaar verbod van verkoop gedocumenteerd op eigendomsakte en aardbevingsverzekering.
• Een document van het Ministerie van Thesaurie en Financiën of de Turkse Raad van Kapitaalmarkten waaruit een minimale investering van vijfhonderdduizend Amerikaanse dollars
($ 500.000 USD) blijkt voor een periode van drie (3) jaar.
• Een document van het Ministerie van Gezin, Arbeid en Sociale Voorzieningen dat aantoont dat er werkgelegenheid gecreëerd is voor minimaal vijftig (50) werknemers.
• Bewijs van goed gedrag en zeden..

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

Korte termijn Verblijfsvergunning bevat andere mogelijkheden voor buitenlanders die naar Turkije komen voor:

- Wetenschappelijk onderzoek (archeologisch werk en opgravingen, oppervlakte onderzoek, filmactiviteiten voor documentaires, films, onderzoek filmlocatie enz).
- Medische behandeling
- Uitwisseling/korte termijn training programma’s (niet-educatieve programma’s)
- Gerechtelijke autoriteiten (slachtoffers van huiselijk geweld en buitenlanders gehuwd met Turkse staatsburgers die gaan scheiden en daarom een alternatief recht tot verblijf moeten bekomen uitgevaardigd door gerechtelijke instanties).

Verdere Informatie:Zie bij andere Types van Korte Termijn Verblijfsvergunning.

2. Lange Termijn Verblijfsvergunning

Aanvragers die in Turkije hebben gewoond, kunnen een lange termijn verblijfsvergunning aanvragen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Minimaal acht (8) jaar achtereenvolgens en consistent in Turkije verbleven hebben. Korte afwezigheden zijn toegestaan, maar bij elk moment langer dan zes (6) maanden afwezigheid binnen een (1) jaar of langer vervalt het recht tot aanvraag van een langdurig verblijfsvergunning.
• Financieel zelfvoorzienend zijn en de afgelopen drie (3) jaar geen financiële steun van de Turkse regering ontvangen hebben.
• Houder zijn van een geldige particuliere ziektekostenverzekering.
• Geen strafblad, of enig andere staat van storend voorval dat een bedreiging voor het publiek of de openbare veiligheid vormt.

Hoe Aanvragen?

• Aanvragers die aan bovenstaande criteria voldoen, moeten hun provinciale veiligheidsdirectoraat of het immigratiekantoor waar ze wonen, bezoeken met hun huidige paspoort en Turkse ID.
• Langdurige verblijfsvergunning is geldig op voorwaarde dat de houder niet langer dan één (1) jaar buiten Turkije verblijft. Uitzonderingen op deze regel zijn onder meer het verlaten van Turkije voor meer dan één (1) jaar om redenen van gezondheid, onderwijs of verplichte openbare dienst in het geboorteland van de houder.
• Houders van een verblijfsvergunning voor langere duur hebben dezelfde rechten als Turkse staatsburgers, met uitzondering van:
• Dienstplicht.
• Het recht om te stemmen en gekozen te worden.
• Toetreden tot een functie in een openbare dienst.
• Vrijstelling van douanerechten bij het importeren van voertuigen..

Vereisten en Documenten:

• Origineel en fotokopie van het paspoort. Paspoortkopie notarieel bekrachtigd door de Turkse notaris. (Paspoort moet worden vertaald door een beëdigd vertaler bij het Turkse notariskantoor).
• Huidige verblijfsvergunning en Turkse İD.
• Twee (2) foto's (moet biometrisch zijn) en niet ouder dan zes (6) maanden.
• Een document waarin wordt bevestigd dat men de afgelopen drie (3) jaar geen financiële steun van de Turkse regering of organisaties heeft ontvangen.
• Bewijs van financiële onafhankelijkheid. Opmerking: financiële onafhankelijkheid wordt gedefinieerd door de Turkse immigratie als een bewijs van middelen gelijk aan de Turkse minimumloon index (momenteel $ 500 USD per verblijfsmaand).
• Geldige medische verzekering.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

3. Familie Begeleiding Verblijfsvergunning

Deze categorie verblijfsvergunning is overwegend gereserveerd voor buitenlandse echtgenoten en/of verwanten van Turkse staatsburgers die in het buitenland verblijven en hun gezin naar Turkije wensen te brengen.

Aandachtspunten, Vereisten en Documenten:

• Verblijfsvergunning geldigheid voor maximaal drie (3) jaar.
• Aanvraag online via: https://e-ikamet.goc.gov.tr

TIP: Voordat u uw online aanvraag start om uw verblijfsvergunning te verlengen , moet u uw biometrische foto (met een witte achtergrond) op uw computer hebben om te downloaden tijdens uw online aanvraag. Houd er rekening mee dat uw biometrische foto niet ouder dan zes (6) maanden mag zijn.

• Omvat aanvragers in de zin van Artikel 28 van wet nummer 5901, inclusief vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben, vluchtelingen en minderjarigen.
• Bewijs van Turkse particuliere ziektekostenverzekering voor aanvragers in de leeftijd tussen achttien en vijfenzestig jaar.
• Eigendomsdocumenten of huurcontract in Turkije. Documenten moeten in het Turks zijn en notarieel bekrachtigd door Turkse notaris.

Opmerking: indien het huurcontract wordt getoond, moet het Turkse identiteitsbewijs van uw huisbaas en het eigendomsbewijs van het onroerend goed samen met uw huurcontract worden ingediend.

• Lokaal Turks bankafschrift waaruit blijkt dat men financieel onafhankelijk is en in staat om zichzelf en eventuele afhankelijke familieleden (echtgenoot en kinderen jonger dan achttien jaar) te ondersteunen.

Opmerking: Financiële onafhankelijkheid wordt gedefinieerd door de Turkse immigratie als bewijs van middelen gelijk aan de Turkse minimum loonindex (momenteel $ 500 USD per maand van verblijf).

• Aanvraagformulier ingezetene ingevuld en ondertekend door de aanvrager. Als u een advocaat heeft aangesteld om uw visumdocumenten in te dienen, moet uw advocaat een beperkte volmacht hebben die is afgestempeld door het notariskantoor. Aanvrager moet fysiek aanwezig zijn op het notariskantoor om de volmacht te regelen (uw handtekening vereist zal zijn). De aanvrager moet een paspoort kunnen voorleggen (dat moet worden vertaald door een beëdigd vertaler op het notariskantoor als het paspoort niet in het Turks is). Zodra het paspoort in het Turks is vertaald, kan de volmacht dezelfde of de volgende dag worden verwerkt en uitgegeven.
• Origineel paspoort, fotokopie en origineel notarieel bekrachtigd paspoort (door Turkse notaris).
• Vier (4) biometrische pasfoto's voor elke aanvrager. Deze moet een witte achtergrond bevatten en voldoen aan de biometrische vereisten.
• Als u voor uw echtgenote of kind ten laste (jonger dan achttien jaar) aanvraagt, dient u te beschikken over de beëdigde Turkse vertalingen van de geboorteakte van de kinderen en de huwelijksakte. Deze akten hebben mogelijk een apostille (indien uw land een overeenkomst heeft) of stempel nodig van het Turks consulaat van uw land. Dit kan tijd kosten en een afspraak vereisen. Hoewel u in principte persoonlijk aanwezig moet zijn, kan elke persoon die namens u een volmacht naar de afspraak gaan om de procedure te voltooien. De originele volmacht moet tijdens de afspraak kunnen voorgelegd worden aan het Consulaat en het Ministerie van Buitenlandse Zaken om namens u te kunnen handelen.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

Opmerking: Indien de buitenlander die een verblijfsvergunning wil aanvragen meer dan een echtgenote heeft, kan slechts een echtgenote van de voordelen van het verblijfsvergunning profiteren. Daarenetegen kunnen alle kinderen van het familiehoofd een verblijfsvergunning ontvangen.

4. Studenten Verblijfsvergunning

Residence Permit in TurkeyVerblijfsvergunning verleend voor hogere studies voor de duur van de cursus gegeven aan een erkend Turks onderwijsinstituut.

Vereisten en Documenten:

• Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tot verblijfsvergunning.
• Acceptatiebrief van het Turkse onderwijs instituut met vermelding van het type cursus, de duur van de cursus, de start- en einddatum van de cursus, de locatie van de cursus, de naam van de onderwijsinstelling die de cursus aanbiedt en de capaciteit om te studeren: postuniversitaire studies, onderzoek, stage , enz.
• Als de aanvrager jonger is dan achttien (18) jaar, een toestemmingsbrief van de ouders om een ​​cursus in Turkije te volgen.
• Paspoortafschrift bekrachtigd door de Turkse notaris. Als uw paspoort in een andere taal dan het Turks is, moet het worden vertaald door een beëdigd vertaler bij het Turkse notariskantoor.
• Vier (4) biometrische foto's (tegen een witte achtergrond) op uw computer om te uploaden tijdens uw online aanvraag. Houd er rekening mee dat uw biometrische foto niet ouder dan zes (6) maanden mag zijn.
• Bewijs van Turkse particuliere ziektekostenverzekering voor aanvragers van een leeftijd tussen achttien (18) en vijfenzestig (65) jaar.
• Een verklaring van financiële zelfvoorzienigheid (die u aangeeft in het aanvraagformulier). Het Directoraat voor Immigratie kan echter om een ​​lokaal Turks bankafschrift vragen waaruit blijkt dat u financieel onafhankelijk bent en in staat om uzelf en eventuele afhankelijke familieleden (echtgenoot en kinderen jonger dan achttien jaar) te ondersteunen.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

Opmerking: financiële onafhankelijkheid wordt gedefinieerd door de Turkse immigratiedienst als een bewijs van middelen gelijk aan de Turkse minimum loonindex (momenteel $ 500 USD per verblijfsmaand).

Hoe kan ik mijn Studenten Verblijfsvergunning Hernieuwen?

• Ondertekend en ingevuld aanvraagformulier verblijfsvergunning.
• Gekleurde fotokopie van vorige verblijfsvergunning.
• Twee (2) foto's (moet biometrisch zijn) en niet ouder dan zes (6) maanden.
• Verklaring van financiële onafhankelijkheid voor de duur van uw verblijf in Turkije.
• Verklaring van onderwijsinstelling met vermelding van vereiste tot verlenging van verblijf voor studiedoeleinden.
• Nieuwe instemmingsbrief van de ouders in het geval de aanvrager jonger is dan achttien (18) jaar.
• Kopie van private ziektekostenverzekering in Turkije.
• Bewijs van goed gedrag en zeden.

Als deze documenten bij de Turkse autoriteiten zijn verkregen, moeten ze elektronisch worden ondertekend / ondertekend en afgestempeld / verzegeld; indien verkregen uit het buitenland, moeten ze apostilleren en een door de notaris beëdigde vertaling hebben. Indien de aanvrager een staatsburger is van een staat die het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend, moeten deze documenten worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van de staat (goedkeuring van het consulaat en door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bevoegde Turkse autoriteiten die daartoe gemachtigd zijn).

5. Humanitaire Verblijfsvergunning

Verblijfsvergunningen worden voor een (1) jaar aangeboden aan mensen die lijden aan ontheemding door een burgeroorlog, schending van mensenrechten, vluchtelingen en een breed scala aan individuele humanitaire situaties die geval per geval worden goedgekeurd. Deze vergunning is geregeld volgens de Artikelen 46 en 47 van de Wet inzake Vreemdelingen en Internationale Bescherming nummer 6458. Deze vergunning is geen weg naar hervestiging in een derde land via Turkije. Alle hervestiging wordt rechtstreeks afgehandeld door de Hoge Commissie voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR)..

Opmerking: In tegenstelling tot alle andere visumcategorieën kunt u geen beroep doen op de diensten van een advocaat om uw aanvraag voor een humanitaire vergunning in te dienen.

Vereisten en Documenten:

• Ongeacht hoe de aanvrager het land is binnengekomen (legaal of illegaal) hij/zij moet zich zo snel mogelijk rechtstreeks tot het Provinciaal Drectoraat van Migratiebeheer wenden.
• Ondertekend en ingevuld aanvraagformulier indienen bij het Povinciaal Directoraat van Migratiebeheer.
• Geldig voor een (1) jaar en daarna verlengbaar. Verlenging geschiedt per geval en naar goeddunken van het Directoraat.
• Ondertekend en ingevuld aanvraagformulier verblijfsvergunning.
• Twee (2) foto's (moet biometrisch zijn) en niet ouder dan zes (6) maanden.

6. Verblijfsvergunning voor Slachtoffers van Mensenhandel

Dit type van verblijfsvergunning wordt uitgegeven voor dertig (30) dagen door gouverneurs aan buitenlanders die slachtoffer zijn van mensenhandel of waar er een aantoonbaar bewijs is dat ze slachtoffer zijn.

Een verblijfsvergunning voor Slachtoffers van Mensenhandel kan tot maximaal zes (6) maanden verlengd worden.

Opmerking: Verlengingen kunnen in totaal niet meer dan drie jaar bedragen.

Vereisten en Documenten:

• Voor de aanvraag van een dergelijke verblijfsvergunning zijn de gebruikelijke vereisten niet van toepassing.

Staatsburgerschap In Plaats van Verblijfsvergunning

Elke buitenlander die voldoet aan volgende voorwaarden kan een aanvraag tot staatsburgerschap indienen in plaats van een verblijfsvergunning. Deze omvatten:

- Een vaste kapitaalsinvestering van 500.000 USD
- De aankoop van een onroerend goed in Turkije ter waarde van 250.000 USD en dit behouden gedurende drie jaar.
- Het creëren van 50 werkplaatsen voor Turkse ingezetenen.
- Eenieder die 500.000 USD geplaatst heeft bij een Turkse bank of voor een gelijkaardig equivalent aan overheidsobligaties heeft gekocht. De algemene voorwaarden bepalen dat aan deze vereisten moet voldoen worden gedurende een periode van drie jaar..

Verdere Informatie: Als het gaat om het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Turkije, kunnen klanten van Antalya Homes en onze andere vestigingen in Turkije contact met ons opnemen voor meer advies en hulp. Neem u aub contatct met ons hier om een ​​commerciële vertegenwoordiger te spreken.


* Bron: Het Turkse Ministerie van Binnenlandse Zaken Directoraat Generaal van Migratiebeleid