Vastgoedfondsen in Turkije

Table of Contents
  1. Wat is een vastgoedbeleggingsfonds?
  2. Waarom kiezen voor vastgoedfondsen?
Vastgoedfondsen

Wat is een vastgoedbeleggingsfonds?

De principes met betrekking tot vastgoedbeleggingsfondsen gepubliceerd in het staatsblad nr. 28871 van 03.01.2014. Dergelijke fondsen, die vaak in het buitenland worden gezien en voornamelijk zijn opgericht voor binnenlandse en internationale bedrijven, zijn kapitaalmarktinstellingen die securitisatie van onroerend goed mogelijk maken, liquiditeit brengen in grootschalig onroerend goed en investeerders samenbrengen met eigenaren van onroerend goed.

Vastgoedbeleggingsfonds is een beleggingsinstrument dat individuele spaargelden samenbrengt en deze besparingen in vastgoedbeleggingen door professionele beheerders collectief beoordeelt.

Vastgoedbeleggingsfondsen kunnen beleggen in onroerend goed en rechten gebaseerd op het onroerend goed. Daartoe kan het fonds waardestijging en handelswinst en / of huurinkomsten genereren. De inkomsten van het fonds kunnen op twee manieren aan beleggers worden uitgekeerd. De eerste winst, de zogenaamde waarderingswinst, wordt behaald wanneer de participatieaandelen terugkeerden naar de oprichter of overgedragen aan een derde partij of het moment van liquidatie. De tweede winst, dividendwinst genoemd, wordt contant aan de aandeelhouders uitbetaald in een periode die past bij de beleggingsstrategie van het fonds.

Waarom kiezen voor vastgoedfondsen?

Beveiligd Instrument - Overheidsgarantie

Portefeuillebeheermaatschappijen of onroerend goed portefeuillebeheermaatschappijen kunnen onder toezicht en toezicht van de Capital Markets Board(Kapitaalmarkten bestuur in het Nederlands) in overeenstemming met wettelijke toestemmingen en beperkingen. Dat maakt Vastgoedfondsen tot een betrouwbaar en transparant beleggingsinstrument. Custodian Institution (Bewaarder in het Nederlands) Alle participaties in vastgoedfondsen die eigendom zijn van de investeerders worden gehouden door de Bewaarder met een vergunning van de Kapitaalmarkten bestuur en geregistreerd door de Central Security Depository(Centrale Beveiliging Depositaris in het Nederlands), waar de activa zoals aandelen, schatkistpapier, staatsobligaties enz. Ook worden geregistreerd.

AAankoop- en verkooptransacties van onroerend goed die namens het fonds worden uitgevoerd, vinden plaats onder toezicht van de bewaarder. Aangezien het fondsvermogen gescheiden is van het vermogen van de oprichter en de bewaarder, is het fondsvermogen in geval van faillissement van de oprichter of de bewaarder volledig beschermd. Zelfs als het beheer en de audit van de oprichter of bewaarder worden overgedragen aan de overheid, kan het fondsvermogen niet in beslag worden genomen, beperkt of failliet worden verklaard.

Door Activa Gedekte Investering

Vastgoedbeleggingsfondsen kunnen alleen beleggen in opgeleverde en/of uitgegeven onroerend goedvergunningen onroerende goederen. Alleen de projecten uitgevoerd door de Administratie woningbouw (TOKİ), Emlak Konut, Gemeenten en bedrijven met hun dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en / of bedrijven die het voorrecht hebben om de raad van bestuur voor te dragen, zijn uitzonderingen. En ook Vastgoedfondsen kunnen niet deelnemen aan vastgoedontwikkeling en / of operationele activiteiten.

Transparantie

De naleving van de fondsactiviteiten met het Bylaw and Issuance Certificate wordt voortdurend gecontroleerd door de Kapitaalmarkten bestuur.

Aangezien alle transacties van het fonds worden onderworpen aan controle en inspectie door de overheid, is het verplicht dat alle ontwikkelingen en wijzigingen met betrekking tot het fonds worden gedeeld met de investeerders via de website van het openbaarmakingsplatform, zoals investeringsmaatschappijen, beursgenoteerde bedrijven en andere effecten. Op deze manier heeft de belegger altijd de kans om de huidige situatie van het fonds dat hij zijn participatieaandelen heeft gekocht te controleren.

Het is wettelijk niet mogelijk dat de activa van de belegger worden aangehouden door de Portfolio Management Companies of in hun rekeningen. De bewaarplicht wordt uitgevoerd door een Bewaarder (Bank) die is gemachtigd door de Kapitaalmarkten bestuur. Alle handelstransacties en uitgaven van het Fonds zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Bewaarder (Bank).

De aandelen van de vastgoedbevak die eigendom zijn van de belegger worden gehouden door de bewaarinstelling met een vergunning van de Kapitaalmarkten bestuur en zijn geregistreerd bij de Centrale Beveiliging Depositaris (CSD) - waar de activa zoals aandelen, schatkistpapier, staatsobligaties, enz. ook geregistreerd. De belegger kan elke transactie die hij in het fonds uitvoert volgen via de website en de applicaties van de Centrale Beveiliging Depositaris.

Transactie met Echte Waarde

De waarde van het onroerend goed dat in de portefeuille van het fonds zal worden opgenomen, wordt bepaald door de vastgoedbeoordelingsbedrijven die een vergunning hebben van Kapitaalmarkten bestuur. De taxatiewaarde wordt zowel door de oprichter als door de bewaarinstelling bevestigd.

Belastingen

Vastgoedbevaks bieden aanzienlijke fiscale voordelen. Allereerst is het fonds vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling bepaalt dat de fondsen geen belasting betalen over de handels- en/of huurwinst.

Bovendien worden de buitenlandse beleggers in bedrijfsfondsen niet belast, terwijl de buitenlandse beleggers in individuele fondsen worden belast met een roerende voorheffing van 10%.

Zoals gemakkelijk te begrijpen is uit de bovenstaande uitleg, zijn zelfs belastingvoordelen alleen voldoende om de privileges van vastgoedbevaks te onthullen. Lees meer over belastingen in Turkije.

Investeringsstrategie

Aangezien de vastgoedbevaks handelen volgens een beleggingsstrategie die op het moment van uitgifte goed gedefinieerd is, schommelen de verwachte rendementen niet. De professionele teams voor fonds- en portefeuillebeheer controleren altijd de naleving van de beleggingsstrategie. Het verklaarde controlemechanisme zorgt voor een maximaal verwacht rendement.

Hoger Rendement

Door hun sterke kapitaalstructuur hebben vastgoedbevaks altijd een hoger onderhandelingsvermogen als je het vergelijkt met individuele beleggers. Deze onderhandelingsmacht zorgt ervoor dat de transacties over het algemeen met een lagere prijs worden afgesloten dan de individuele aankopen. Wanneer het proces dat begint met een lagere aankoopprijs wordt gecombineerd met de beleggingsstrategie van het fonds, resulteert professioneel beheer en andere controlemechanismen in de prestaties van het fonds in een buitengewoon kapitaalrendement.

Dividendbetalingen

Juridisch kunnen vastgoedbeleggingsfondsen periodiek dividend uitkeren aan haar investeerders. De frequentie, het bedrag en andere kenmerken van dividendbetalingen worden gedefinieerd in de presentatie van het fonds door de belegger. De kenmerken van de dividenduitkeringen kunnen worden gewijzigd door het investeringscomité van het fonds. Om het rendement op de investering te maximaliseren, moeten de potentiële investeerders een fonds kiezen dat periodiek dividend uitkeert.

Liquiditeit - Exitstrategie

Vastgoedbeleggingsfondsen creëren een liquide activa uit een investering op een onroerend goed. De belegger kan het fonds verlaten door zijn participatieaandelen tijdens de in het uitgiftedocument vermelde uitstapperiodes aan de oprichter terug te geven. Het is echter altijd mogelijk voor een investeerder om het fonds te verlaten door zijn aandeel over te dragen aan een derde partij.

Professioneel Beheer en Gebruiksgemak

Vastgoedbeleggingsfondsen kunnen worden opgericht door Portfolio Management Companies of Real Estate Portfolio Management Companies die een exploitatievergunning hebben verkregen van de Kapitaalmarkten bestuur. Elk fonds heeft een investeringscomité. Alle beslissingen - zoals aankoop, verkoop, lease - worden genomen na goedkeuring door het investeringscomité, dat sectorprofessionals zijn. Via deze methode delegeert de belegger zo'n moeilijke selectieverantwoordelijkheid aan de fondsbeheerders.

Daarnaast worden alle vastgoedbeheeractiviteiten van het onroerend goed in de fondsportefeuille zoals onderhoud, huurincasso, aangifte, belastingen, juridische advisering, enz. beheerd door de fondsbeheerder.

Helal Inkomen - Sharia-Naleving

Vastgoedbeleggingsfondsen kunnen; kopen, verkopen, huren, leasen en beloven om onroerend goed te kopen of te verkopen, zoals veld, grond, wooneenheid, kantoor, winkelcentrum, hotel, logistiek centrum, magazijn, park, ziekenhuis, enz. In de regel geldt een minimum van 80% van de fondsinvesteringen moet in onroerend goed zijn. De gebruiksmethode van deze 80% en de rest van 20% bepaalt of het fonds wel of niet aan de sharia voldoet. De potentiële fondsbelegger moet een rentevrij sharia-conform fonds selecteren om helal-inkomen te verkrijgen.

Turks Staatsburgerschap

De voorwaarden voor de uitzonderlijke verwerving van het Turkse staatsburgerschap zijn aangekondigd in de verordening tot uitvoering van de Turkse staatsburgerschapswet nr. 5901. Volgens de wijziging die in de Uitvoeringsverordening Turks van burgerschapswet op 19/09/2018 is aangebracht, kunnen buitenlanders die 500.000 USD of een gelijkwaardige vreemde valuta of een gelijkwaardig Turks Lira-vastgoedinvesteringsfonds kopen en deze gedurende ten minste drie jaar bewaren, uitzonderlijk het Turkse staatsburgerschap verwerven. Het 'Certificate of Conformity' (Conformiteitscertificaat in het Nederlands) , dat aangeeft dat aan de minimale investeringsvereiste is voldaan, wordt afgegeven door de Kapitaalmarkten bestuur. Lees meer over Turks staatsburgerschap per fondsinvestering.

Laat ons weten dat u ons cookiebeleid goedkeurt.
We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om uw zoekervaring op onze website te optimaliseren. Als je doorgaat, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies.