متخصص امور اداری، اوزکان ایلیک | استانبول هومز ®

زبان ها:Türkçe

من در سال 1994 در کارادینیز ارئلی به د نیا آمده ام. من در سال 2017 از دانشگاه آکدنیز، گروه اقتصاد کار و روابط صنعتی فارغ التحصیل شدم. من در سال 2019 به عنوان متخصص امور اداری در تکچه اورسیز در آنتالیا به کار آغاز کردم. پس از 6 ماه، من به شعبه استانبول تغییر مکان دادم و به زندگی تجاری خود در اینجا ادامه دادم.

یک عضو ازاستانبول، گزتپه
اکنون تماس بگیرید
+902423245494
موبایل
+905322124590
واتس اپیک ملک را انتخاب کنیدقرار ملاقات تنظیم کنیدبا ما تماس بگیرید
به ما اطلاع دهید که شما سیاست کوکی های ما را تایید می کنید.
ما از کوکی های خود و شخص ثالث برای بهینه سازی تجربه جستجوی ملک شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما با استفاده از کوکی های ما موافق هستید.