انتقال سند ملک

انتقال سند ملکآنتالیا هومز خدماتی را ارایه می دهد که ثابت می کند شما مالک قانونی ملک هستید. این فرآیند از طریق انتقال سند ملکی (تاپو) انجام می شود. به محض آن که اسناد فروش و انتقال را امضا کردید، تمام اسناد لازم توسط نماینده فروش آنتالیا هومز به دفتر اسناد رسمی ارسال می شود. به استثنای مواردی که وکالتنامه داده باشید، لازم است برای انتقال سند شخصا حضور داشته باشید. هم فروشنده و هم خریدار (یا نماینده شما) در زمان معین در دفتر اسناد رسمی حضور خواهند داشت و انتقال سند در حضور یک مترجم قسم خورده صورت خواهد گرفت.

فرآیند انتقال سند به شرح زیر است:

- تمام اسناد مورد نیاز برای ثبت انتقال ملک آماده می شوند.
- پس از تهیه اسناد، تمام اطلاعات لازم به دفتر اسناد رسمی ارسال می گردد.
- در روز انتقال، خریدار تمام مبلغ ملک را پرداخت می کند و مالکیت ملک را به طور رسمی دریافت می کند.

برای اتباع خارجی، با توجه به انتقال پول از خارج کشور، نقل و انتقال سند معمولا به 3 تا 5 روز زمان احتیاج خواهد داشت.

پس از امضای سند ملک، ما به شما برای اخذ حق اشتراک ها مانند اشتراک آب، گاز و برق از مالک قبلی به نام شما، کمک خواهیم کرد. این کار بسیار راحت، ایمن و سریع انجام می شود.

بیشتر بخوانید: این مقالات را برای اطلاعات بیشتر در خصوص سند ملک و خرید ملک بخوانید.

به ما اطلاع دهید که شما سیاست کوکی های ما را تایید می کنید.
ما از کوکی های خود و شخص ثالث برای بهینه سازی تجربه جستجوی ملک شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما با استفاده از کوکی های ما موافق هستید.