سیاست حریم خصوصی

فهرست مطالب
  1. خط مشی اطلاعات و حریم خصوصی

خط مشی اطلاعات و حریم خصوصی

1. هدف

قانون ترکیه در مورد حفاظت از اطلاعات شخصی (به اختصار "قانون KVKK") در روزنامه رسمی تاریخ 7 آوریل 2016 منتشر شده است. این قانون مبنی بر حقوق و آزادی های افراد و حفظ حریم شخصی زندگی آنان است و در برابر هر گونه اقدام غیرقانونی در ترکیه متعهد است.
هدف این امر ایجاد قانون امنیت اطلاعات و حفاظت از اطلاعات شخصی ذخیره شده توسط قانون است. آنتالیا هومز این سیاست را برای حفظ و نگهداری اطلاعات افراد ایجاد و کنترل می کند.

2. محدوده

دامنه ای این خط مشی بازدید کنندگان از سایت antalyahomes.com/fa و همچنین تیم آنتالیا هومز را تحت پوشش قرار می دهد. این خط مشی در مورد تمام فعالیت های که توسط Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ ایجاد و اجرا شده است مورد استفاده قرار می گیرد. antalyahomes.com/fa متعلق به Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ است.

این سیاست بر مبنای قانون KVKK تهیه شده و باید توسط تمام کارکنان آنتالیاهومز پذبرفته شود.

آنتالیا هومز می خواهد همه مشتریان، بازدید کنندگان و کارکنانش آنرا بیاموزند و بر طبق این سیاست عمل کنند. این شرکت اطلاعات مناسبی در مورد این سیاست ارابه می دهد و مواد مربوطه را برای کارمندان خود تهیه می کند.

3. واژه نامه جملات

1.3. آنتالیاهومز

آنتالیا هومز یکی از مارک های شرکت بین المللی املاک اورسیز با نام قانونی Tekçe Overseas Gayrimenkul Anonim Şirketi است.

سیاست حریم خصوصی

2.3. موافقت صریح

یک رضایت محدود که تنها برای پردازش داده ها داده شده است. این بر اساس اراده آزاد بوده و با هدف انجام عملیات بر روی اطلاعات ارایه می شود.

3.3. ناشناس شدن

روش ارایه داده های شخصی باعث می شود که ادغام اطلاعات یک فرد شناخته شده با فردی دیگر غیرممکن شود، حتی اگر داده هایشان با دیگر مطابقت داشته باشد.

4.3. کارکنان

اعضای تیم آنتالیاهومز

5.3. ارائه دهنده خدمات

کارکنان شرکت ثالثی که آنتالیاهومز خدمات خود را از آن دریافت می کند.

6.3. فردی/ مشتری/ بازدید کننده

فردی که اطلاعات شخصی اش توسط آنتالیاهومز نگهداری و پردازش می شود.

7.3. اطلاعات فردی/ داده های فردی

اطلاعات مربوط به افراد / مشتریان / بازدید کنندگان که آنها را قادر به شناسایی می سازد. در این مورد، آدرس ایمیل و شماره تلفن.

8.3. پردازش اطلاعات شخصی

عملیات جمع آوری، اصلاح، دسته بندی، ذخیره، ویرایش یا نمایش اطلاعات شخصی به طور کامل یا جزیی به صورت خودکار.

9.3. کنترل کننده داده ها

افرادی که تصمیم می گیرند چه نوع اطلاعات شخصی را آنتالیاهومز ذخیره کند و چگونه آنرا حفظ و مورد استفاده قرار دهد.

10.3. پردازش کننده داده ها

افرادعادی یا قانونی که داده ها را زیر نظر کنترل کننده داده ها پردازش می کنند.

11.3. هیات مدیره

هیات مدیره حفاظت از اطلاعات شخصی(KVKK حروف اختصاری محافظت از اطلاعات شخصی افراد به زبان ترکی است)

12.3. شرکت KVKK

شرکت حفاظت از اطلاعات شخصی

13.3. قانون KVKK

قانون ترکیه در حفاظت از اطلاعات شخصی منتشر شده در شماره 29677 روزنامه رسمی.

14.3. سیاست

سیاست آنتالیاهومز در حفاظت و پردازش داده های شخصی

4. نقشها و وظایف

1.4. کنترل کننده داده ها

پردازش اطلاعات شخصی به معنای عملیات جمع آوری، اصلاح، دسته بندی، ذخیره، ویرایش یا نمایش اطلاعات شخصی به طور کامل یا جزیی به صورت اتومات بر اساس شرایط قانون ترکیه در حفاظت از اطلاعات شخصی است.

آنتالیاهومز نیاز به جمع آوری و استفاده از اطلاعات خاص در مورد بازدید کنندگان یا مشتریان دارد تا کار خود را ادامه دهد. تحت نظر قانون آنتالیاهومز کنترل کننده داده ها است و تعیین می کند که چه اطلاعاتی استفاده شود.

2.4. آژانس کنترل کننده داده ها

هنگامی که فهرست کنترل کننده داده ها ایجاد می شود، نیاز به یک عامل کنترل کننده داده وجود دارد. این عامل باید یک متخصص در زمینه حفظ اطلاعات خصوصی، پردازش آن و اقدامات لازم امنیتی باشد.

3.4. پردازشگر داده ها

پردازشگرهای داده ها افراد عادی یا اهل قانونی هستند که داده های شخصی را پردازش می کنند. اپراتورها باید تحت مجوز آنتالیاهومز کار کنند.

4.4. مسولیتها

آنتالیاهومز و پردازشگرهای داده برای داده هایی که افراد عادی یا اهل قانون پردازش می کنند، موظف به اقدامات احتیاطی هستند. به عنوان کنترل کننده داده ها، آنتالیا هومز روند اعتماد بین دو طرف یعنی آنتالیا هومز و اشخاص را بررسی می کند.

5. تعهدات قانونی

آنتالیاهومز در خصوص امنیت و فرآیند داده های شخصی بر اساس قانون KVKK تعهدات قانونی دارد. این تعهدات قانونی عبارتند از;

1.5. موظف به شفاف سازی

آنتالیاهومز موظف است برای مشتریان و بازدید کنندگان خود در خصوص عناصر زیر به هنگام فرآیند داده ها شفاف سازی کند؛

• هویت کنترل کننده داده،
• دلایل ذخیره سازی داده های شخصی،
• دلایل قانونی برای حفظ اطلاعات شخصی،
• حقوق افراد

2.5. موظف به اطلاع رسانی

بر طبق ماده 13 قانون KVKK ، آنتالیاهومز موظف است به افراد اطلاع دهد. همچنین تکمیل اطلاعات باید از طریق info@antalyahomes.com یا شماره تلفن 00902423245494 درخواست شود.

این درخواست های خاص باید توسط افراد به صورت دستی یا با هر روش رسانه ای دیگر که هیات مدیره KVKK تعیین می کند نوشته شود.

3.5. موظف به تامین امنیت اطلاعات افراد

به عنوان کنترل کننده داده ها، آنتالیاهومز موظف است خدمات امنیتی لازم را مطابق با ماده 12 قانون KVKK ارایه دهد.

5.4. موظف به ثبت نام در دفتر ثبت کنترل کننده داده ها

بر اساس ماده 16 قانون KVKK آنتالیاهومز مجبور به ثبت نام در دفتر ثبت کنترل کننده داده ها می باشد.

6. دسته بندی اطلاعات شخصی

1.6. اطلاعات شخصی

نام فرد، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، هویت، شماره امنیت اجتماعی، شماره تلفن، آدرس ایمیل، آدرس، تصویر، اطلاعات پرداخت و سایر اطلاعات به عنوان داده های شخصی در نظر گرفته می شود.

با توجه به شرایط عضویت، آنتالیاهومز برخی از این داده ها مانند نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس ایمیل را ذخیره میکند.

1.6. اطلاعات شخصی افراد

نژاد فرد، ریشه های قومی، عقاید سیاسی، اعتقادات فلسفی، مذهب، حزب یا اعتقادات دیگر، عضویت در هر دسته یا فرقه، مسایل بهداشتی، زندگی جنسی، محکومیت، اقدامات امنیتی، اطلاعات بیومتریک و ژنتیکی به عنوان داده های شخصی خصوصی محسوب می شوند. ذخیره و جمع آوری چنین داده هایی بدون رضایت فرد مطابق ماده 6 قانون KVKK ترکیه اکیدا ممنوع است.

آنتالیاهومز به عنوان یک کنترل کننده داده ها هرگز چنین اطلاعات خصوصی را درخواست نمی کند، مگر اینکه مطابق مقررات قانونی اعلام شود.

7. سیاست پردازش داده ها

1.7. اصول پردازش داده ها

تمام اطلاعات جمع آوری شده باید به شکل مناسبی و مطابق با ماده چهارم، پنجم و ششم قانون KVKK پردازش شود.

• آنتالیاهومز باید با پیروی از قانون KVKK و دیگر مقررات قانونی داده ها را پردازش کند.
• آنتالیاهومز باید شفاف باشد و با صداقت از تعهدات روشن سازی و اطلاع رسانی پیروی کند.
• آنتالیاهومز باید داده ها را تنها به دلایل قانونی پردازش کند. دلایل باید قانونی باشند و در قانون KVKK یا سایر مقررات قانونی مشخص شوند.
• داده ها باید در ارتباط با هدف آن باشند و تنها در این راستا باشند.
• آنتالیاهومز باید داده ها را در مقیاس لازم پردازش کند. تناسب داده ها الزامی است و فقط مقدار کمی از داده ها مورد پردازش قرار گیرند.
• آنتالیاهومز باید داده ها را تنها برای دوره مورد نیاز حفظ کند (به بخش 9 مراجعه کنید) و در صورتی که دوره ضروری نامشخص باقی بماند نمی باید داده ها را حفظ کند.

2.7. اهداف پردازش داده ها

آنتالیاهومز اطلاعات شخصی و فردی هیچ مشتری را برای هر گونه ارسال اطلاعات ناخواسته جمع آوری و ذخیره نمی کند. آنتالیاهومز اطلاعات را برای برخی اهداف مانند موارد زیر پردازش می کند;

• داده های شخصی و ارتباطی مانند نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس ایمیل برای ثبت در وب سایت و ارتباط بهتر مورد پردازش قرار می گیرند.
• اطلاعات دموگرافیک یا اپلیکیشن داده ها برای تحلیل و جمع آوری نقاط مورد علاقه کاربر پردازش می شوند. این داده ها با هدف بالا بردن فعالیت های تجاری و عملیاتی مانند بازاریابی مجدد، پیگیری و ارتباطات مورد استفاده قرار می گیرند.
• اطلاعات وب اجتماعی برای ارایه تجربه بهتر و آسانتر در وب سایت مورد استفاده قرار می گیرند. بعضی از وب سایت های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و گوگل پلاس فقط می توانند برای ثبت وب سایت آنتالیاهومز استفاده شوند.
• اگر کاربر در هنگام مرور اینترنتی توسط تلفن همراه خود اجازه دهد، از اطلاعات مکانی او استفاده می شود. آنتالیا هومز اطلاعات مکانی را برای پبشنهاد املاک و نشان دادن نزدیکترین دفاتر به محل سکونت کاربر پردازش می کند.

علاوه بر موارد فوق، داده ها با اهداف دیگری نیز پردازش می شوند;

• آنتالیاهومز املاک و پیشنهادات داغ را از طریق آدرس های ایمیل در قالب یک خبرنامه می فرستد.
• آنتالیاهومز با هر مشتری به صورت جداگانه با پاسخ به هر گونه سوال و نیازهایی که از طریق داده های ارتباطی ارایه می شوند، برخورد می کند.
• آنتالیاهومز اطلاعاتی در مورد خدمات جدید ارایه می دهد.
• آنتالیاهومز بازرایابی مستقیم انجام می دهد.
• آنتالیاهومز می تواند در صورت لزوم به صورت مستقیم با افراد ارتباط برقرار کند.

3.7. اطمینان از پردازش داده ها در زمینه های قانونی

آنتالیاهومز اقدامات احتیاطی فنی زیر را برای پردازش اطلاعات شخصی در زمینه های قانونی انجام می دهد؛

• سازماندهی یک نهاد بین المللی برای پردازش و ذخیره داده های شخصی مطابق با قانون.
• ایجاد یک زیرساخت فنی برای پایگاه داده ها که تمام اطلاعات شخصی را ذخیره می کند.
• بازرسی زیرساخت ها و روندهای فنی ایجاد شده.
• تعیین مراحل لازم برای گزارش روش های فنی و بازرسی.

آنتالیاهومز اقدامات احتیاطی قانونی زیر را برای پردازش اطلاعات شخصی در زمینه های قانونی انجام می دهد؛

• آموزش و اطلاع رسانی به کارمندان آنتالیا هومز در مورد پردازش اطلاعات افراد در زمینه های قانونی.
• اقدامات احتیاطی در برابر اقدامات غیرقانونی پردازش اطلاعات خصوصی قراردادها، پرونده های قانونی و روشها.
• بازرسی پردازش اطلاعات شخصی شرکا و شرکت ثالث.

8. سیاست انتقال اطلاعات شخصی

1.8. انتقال درون مرزی داده های شخصی

آنتالیاهومز موظف است مطابق قانون KVKK و مقررات تعیین شده توسط هیات مدیره KVKK عمل کند.

به عنوان کنترل کننده داده ها، آنتالیاهومز موظف است از قانون KVKK پیروی کند. آنتالیاهومز هرگز اطلاعات شخصی و یا اطلاعات شرکت ثالث را بدون رضایت آنان به اشتراک نمی گذارد.

با این حال، در صورت اجبار توسط قانون KVKK و یا دیگر مقررات قانون اساسی، آنتالیاهومز می تواند داده ها را به افراد قضایی، دولتی و قانونی انتقال دهد.

2.8. انتقال برون مرزی داده های شخصی

همچنین آنتالیاهومز می تواند داده ها را برای پردازش و نگهداری به خارج از کشور انتقال دهد. کشورهایی که داده های شخصی را دریافت می کنند باید اقدامات احتیاطی لازم را دارا باشند. این اقدامات احتیاطی باید توسط هیات مدیره KVKK مورد بررسی قرار گیرند. اگر اقدامات احتیاطی کافی نباشد، کنترل کننده های داده در ترکیه و کشور دریافت کننده باید یک تعهد کتبی داشته باشند و هیات مدیره KVKK باید آن را تایید کند.

3.8. کدام شخص/ موسسه اطلاعات شخصی را دریافت می کنند؟

موسسات و سازمانهای مجاز: سازمانهای دولتی می توانند داده ها را مطابق مقررات شماره 8.1 درخواست کنند.

برنامه مشتری آنتالیا هومز، TEKÇE، اطلاعات شخصی را دریافت می کند، آن را حفظ می کند و مشتری ها را دنبال می کند.

برخی از نرم افزارها و ابزارهای ثالث مانند Bing، Google AdWords، Google Analytics، Yandex Metrica،Yandex Direc، Whatsapp، Facebook، Twitter، Instagram و JivoChat اطلاعات شخصی را از کوکی ها دریافت می کنند تا جستجوی شما را راحت تر نمایند.

4.8. اقدامات احتیاطی برای انتقال اطلاعات شخصی

اقدامات احتیاطی فنی

• آنتالیاهومز موظف است اقدامات احتیاطی فنی لازم را برای جلوگیری از دسترسیهای غیر مجاز و استفاده از داده های خصوصی توسط شخص یا شرکت سوم پردازنده داده انجام دهد، حتی اگر این پردازنده های داده ها توسط آنتالیا هومز مجاز باشند.

احتیاطهای اجرایی

• آنتالیاهومز سیاست های داخلی در مورد هدف گذاری و چگونگی انتقال داده ها را ایجاد کرده است. همچنین آنتالیاهومز تعیین می کند که اطلاعات چه کسانی باید منتقل شوند.

9. سیاست ذخیره سازی اطلاعات فردی

1.9. نگهداری داده ها در یک دوره زمانی مشخص

طبق قانون KVKK، هرگونه اطلاعات مربوط به افراد شناخته شده یا قابل جستجو، اطلاعات شخصی محسوب می شوند. اطلاعاتی مانند آدرس ایمیل و شماره تلفن با امنیت کامل توسط آنتالیا هومز ذخیره و حفظ می شوند.

در این راستا، آنتالیا هومز موظف است در حین اخذ و نگهداری داده ها طبق قوانین عمل کند. داده ها تا زمانی که هدف از حفظ آنها (به بخش 7.2) محقق گردد، نگهداری می شوند. با توجه به تعهدات دولتی، داده ها باید به طور متوسط 2 سال ذخیره شوند.

این دوره با توجه به شرایط قانونی تغییر کرده است. به عنوان مثال، طبق قانون مصوبات مالیات، ثبت احوال و مدارک لازم به مدت 5 سال نگهداری می شوند.

2.9. اقدامات احتیاطی برای پردازش اطلاعات شخصی

اقدامات احتیاطی فنی

• آژانس آنتالیاهومز اقدامات احتیاطی لازم برای نگه داشتن امن و مطمین اطلاعات شخصی را انجام میدهد. سیستم های مورد نیاز و مکانیسم های کنترل به عنوان یک احتیاط فنی لازم اجرا می شوند.

احتیاطهای اجرایی

• همچنین آنتالیاهومز آموزشهای لازم و آگاهیهای مورد نیاز در مورد حفظ داده اطلاعات افراد را در میان کارمندان خود ایجاد می کند.

• آنتالیاهومز مسیول بازرسی این اقدامات احتیاطی برای حفظ اطلاعات شخصی است.

سیاست حریم خصوصی

10. سیاستهای امنیتی برای اطلاعات شخصی

1.10. مسیولیت آنتالیاهومز در مورد ایمنی داده ها

با توجه به ماده 12 قانون حفاظت از اطلاعات شخصی، شرکت املاک آنتالیاهومز مسیولیت دارد که از اطلاعات شخصی محافظت کند. آنتالیاهومز مسئول است؛

• از پردازش اطلاعات شخصی در برابر قانون جلوگیری کند.
• از اقدامات احتیاطی بازرسی کند.
• برای توقف هر گونه نفوذ به داده های شخصی، تجهیزات کافی را ایجاد کند.
• در صورت هرگونه نفوذ، به سازمانهای مجاز اطلاع دهد.

2.10. اقذامات احتیاطی برای امن نگه داشتن اطلاعات شخصی

آنتالیاهومز با هدف حفظ امنیت اطلاعات شخصی در مواقع خطر، اقدامات احتیاطی لازم را انجام می دهد. این اقدامات احتیاطی به شرح زیر است:

اقدامات احتیاطی اجرایی و فنی

اقدامات احتیاطی اجرایی و فنی در پروسه انتقال امن داده ها، در سرفصلهای مرتبط بیان شد. اگر هنوز اشخاص ثالثی بطور غیرقانونی به اطلاعات نفوذ کرده و آنها را به دست آورند، آنتالیاهومز موظف است قانونا اقدامات احتیاطی را برای حفاظت افراد انجام دهد.

اقدامات احتیاطی و بازرسی برای ایمنی اطلاعات افراد

آنتالیاهومز گزارش مربوط به قابلیت ثبت داده ها را بر اساس قانون KVKK می نویسد. ضبط کننده به صورت دوره ای بازرسی می شود و گزارشها برای شخص مجاز یا هیات مدیره ارسال می شود.

اقدام احتیاطی در مورد افشای بدون مجوز

آنتالیاهومز موظف است مانع از افشای اطلاعات شود و اقدامات احتیاطی لازم و سیاست داخلی مناسب را ایجاد کند. آنتالیا هومز موظف است هر نوع افشای بدون مجوز اطلاعات را به اطلاع شخص و هیات مدیره KVKK برساند.

11. حقوق افراد

1.11. حق دسترسی به اطلاعات خود شخص

افراد، مشتریان و بازدیدکنندگان حق دسترسی رایگان به اطلاعات شخصی خود را دارند. افراد می توانند؛

• بیاموزند که آیا داده های آنها پردازش می شوند یا خیر.
• اطلاعات عملیات پردازش داده ها را درخواست کنند.
• در مورد هدف پردازش سوال کنند و یادگیری در صورت استفاده از داده ها برای آن هدف اطلاعات کسب کنند.

2.11. حق تغییر یا حذف اطلاعات شخصی

افراد، مشتریان و بازدیدکنندگان میتوانند اطلاعات شخصی خود را رایگان تغییر دهند یا حذف کنند افراد می توانند؛

• داده ها را اصلاح و در صورت اشتباه بودن یا گمشدن اطلاعات آنها را درخواست کنند.
• درخواست حذف داده ها را نماید اگر هدف از نگهداری داده ها دیگر بی معنی باشد.
• آن مراحلی که به پردازنده های ثالث اطلاع داده می شود را درخواست کند.
• به هر نتیجه نامطلوب که با تجزیه و تحلیل سیستم های اتوماتیک داده ها ظاهر می شود، اعتراض کند.

3.11. به روز رسانی اطلاعات شخصی

در صورت تقاضا برای دسترسی، تغییر یا حذف اطلاعات شخصی خود، می توانید با ما تماس بگیرید؛

از طریق تلفن: 00902423243530
از طریق ایمیل: info@antalyahomes.com
یا از طریق ملاقات حضوری و یا نامه به آدرس: Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı 5/5, 07235, Antalya, Turkey

4.11. درخواست افراد و ارزیابی

افراد می توانند برای دسترسی به داده های پردازش شده و استفاده از حقوق خود که در اینجا بیان شد، تقاضای کنند. آنتالیاهومز این فرصت های ارتباطی را ایجاد می کند. همه درخواستها در زمانی کوتاه پاسخ داده می شوند، البته نه بیشتر از قانون KVKK.

این اشخاص باید با نمایندگانی مشورت کنند که توسط آنتالیا هومز مشخص و بوسیله رجیسترهای کنترل داده ها اعلام می شوند. نماینده کنترل کننده داده ها این برنامه ها را در مدت کوتاهی و نه بیش از 30 روز، بدون پرداخت هزینه یا به اندازه مبلغی که هیات مدیره KVKK تعیین می کند، به نتیجه می رساند.

برای شروع این فرآیند، افراد باید از راه های تعیین شده توسط هیات مدیره KVKK، درخواست های خود را برای نماینده کنترل کننده داده ارسال کنند. درخواستها باید به صورت نامه نوشته شوند تا هیات مدیره راه دیگری برای انجام کار تعیین کند. فرد باید درخواست خود را به روشنی بیان کند و نامه رسمی ثبت شده به آدرس زیر ارسال نماید و به نامه های آن پاسخ دهد؛

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı 5/5, 07235, Antalya, Turkey

این درخواستها توسط کنترل کننده داده ها پذیرفته یا رد می شوند و بصورت کتبی یا الکترونیکی پاسخ داده می شوند. اگر درخواست پذیرفته شود، توسط آنتالیاهومز اجرا خواهد شد.

اگر خطا متعلق به آنتالیاهومز باشد، هزینه آن به اشخاص پرداخت می شود.

12. سیاست کوکیها

سیاست کوکی برای وب سایت/ تلفن و اپلیکیشنها توسط آنتالیا هومز اداره می شود.

آنتالیاهومز از کوکی ها برای بهبود شرایط بازدیدکنندگان و ارایه خدمات بهتر در وب و تلفن همراه استفاده می کند. کاربران همیشه می توانند کوکی ها را در تنظیمات مرورگر خود مسدود کنند. با این حال، مسدود کردن یا محدود کردن کوکی می تواند امکانات بازدید کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

تا زمانی که کوکی ها توسط کاربر مسدود یا محدود نشوند از سوی آنتالیاهومز به عنوان کوکی های پذیرفته شده، در نظر گرفته می شوند.

13. انتشار و نگهداری این سیاست

آخرین نسخه سیاست حفظ حریم خصوصی جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات مربوط به شما را کنترل خواهد کرد و در اینجا قرار داده می شود. اگر ما تغییراتی را در قانون داده ها و حریم خصوصی ایجاد کنیم، از طریق ایمیل یا ارسال یک اطلاعیه قبل از تاریخ تغییرات، در مورد خدمات اطلاع به شما خواهیم داد. با ادامه دسترسی یا استفاده از سرویس پس از اعمال تغییرات موثر، خط مشی اصلاح شده حریم خصوصی را تایید می کنید.

14. دوره به روز رسانی خط مشی

ما ممکن است سیاست حفظ حریم خصوصی را بدلیل بازتاب تغییرات در شیوه های اطلاعات به روز رسانس کنیم. در صورت هرگونه تغییری، اطلاعیه ای در وب سایت آنتالیا هومز اعلام خواهد شد و ما با ایمیل شما (به آدرس ایمیل مشخص شده در حساب شما) را مطلع می کنیم. تغییرات پس از آخرین تاریخ به روز رسانی فعال خواهند شد.

آخرین به روز رسانی: 25 می 2018. این خط مشی حریم خصوصی برای کاربرانی که از وب سایت آنتالیا هومز در 25 مه 2018 یا پس از آن بازدید می کنند بلافاصله فعال می شود.

15. اعتبار

به محض چاپ، این خط مشی تا زمانی که از تلفن همراه یا وب سایت حذف نشود معتبر خواهد بود.

16. امنیت

ما به منظور جلوگیری از آسیب به اطلاعات شخصی شما، استفاده یا دسترسی غیرمجاز به آن، تغییر و یا افشا آنها، اقدامات فنی و سازمانی امنیتی را اجرا کرده ایم. با این حال، هیچ روش انتقال اینترنتی یا از طریق تلفن همراه و یا روش ذخیره سازی الکترونیکی 100 درصد امن نیست. آنتالیا هومز به صراحت چنین تعهدی را رد می کند.

17. انتقال داده های بین المللی

ساکنین منطقه EEA یا سوییس، لطفا توجه داشته باشند که اطلاعات شخصی که ما از شما و یا در مورد شما بدست می آوریم ممکن است برای اهداف مشروحه در بخش سیاست حفظ حریم خصوصی، به خارج از EEA یا سوییس از جمله در ایالات متحده آمریکا منتقل، پردازش و ذخیره شود. ما حریم خصوصی کاربران خود را جدی تلقی می کنیم و بنابراین اقدامات لازم را برای محافظت از اطلاعات شما، از جمله اطمینان از سطح مناسب حفاظت از داده ها مطابق با استانداردها اتحادیه اروپا انجام می دهیم. این شامل اجرای مقررات قراردادی استاندارد کمیسیون اروپا برای انتقال اطلاعات شخصی بین شرکت های گروه ما است که بگونه ای که همه شرکتهای گروه نیاز دارند تا از اطلاعات شخصی بر مبنای پروتکل های EEA محافظت کنند. ما ضوابط مناسب مشابه را با ارایه دهندگان سرویسهای ثالث و شرکایمان به اجرا در آورده ایم و جزییات بیشتری می تواند درخواست شود.

اکنون تماس بگیرید
+902423245494
موبایل
+905322124590
واتس اپیک ملک را انتخاب کنیدقرار ملاقات تنظیم کنیدبا ما تماس بگیرید
به ما اطلاع دهید که شما سیاست کوکی های ما را تایید می کنید.
ما از کوکی های خود و شخص ثالث برای بهینه سازی تجربه جستجوی ملک شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما با استفاده از کوکی های ما موافق هستید.