راهنمای منطقه

دسته بندی ها
زندگی در مرسین ترکیه برای خارجی ها چگونه است؟زندگی در مرسین ترکیه برای خارجی ها چگونه است؟
راهنمای منطقه
زندگی در مرسین ترکیه برای خارجی ها چگونه است؟

نویسنده: Şerife Soydal

26.01.2023

مقاصد تعطیلات زمستانی در کشور ترکیهمقاصد تعطیلات زمستانی در کشور ترکیه
راهنمای منطقه
مقاصد تعطیلات زمستانی در کشور ترکیه

نویسنده: Fırat Güney Köseoğlu

23.01.2023

راهنمای نحوه سفر به ترکیه برای شهروندان روسیهراهنمای نحوه سفر به ترکیه برای شهروندان روسیه
راهنمای منطقه
راهنمای نحوه سفر به ترکیه برای شهروندان روسیه

نویسنده: Fırat Güney Köseoğlu

03.11.2022

بازسازی کلیسای سنت نیکلاس در آنتالیا دمره نزدیک به پایان رسیدن استبازسازی کلیسای سنت نیکلاس در آنتالیا دمره نزدیک به پایان رسیدن است
راهنمای منطقه
بازسازی کلیسای سنت نیکلاس در آنتالیا دمره نزدیک به پایان رسیدن است

نویسنده: Şerife Soydal

01.11.2022

برخی از بهترین کارها برای انجام در بدروم ترکیه چیست؟برخی از بهترین کارها برای انجام در بدروم ترکیه چیست؟
راهنمای منطقه
برخی از بهترین کارها برای انجام در بدروم ترکیه چیست؟

نویسنده: Şerife Soydal

25.10.2022

کدام شهرهای قبرس زیباترین هستند؟کدام شهرهای قبرس زیباترین هستند؟
راهنمای منطقه
کدام شهرهای قبرس زیباترین هستند؟

نویسنده: Şerife Soydal

11.10.2022

بهترین منطقه برای اقامت در آنکارا کدام است؟بهترین منطقه برای اقامت در آنکارا کدام است؟
راهنمای منطقه
بهترین منطقه برای اقامت در آنکارا کدام است؟

نویسنده: Şerife Soydal

13.09.2022

آیا آنکارا در ترکیه امروز، مکان خوبی برای زندگی و کار است؟آیا آنکارا در ترکیه امروز، مکان خوبی برای زندگی و کار است؟
راهنمای منطقه
آیا آنکارا در ترکیه امروز، مکان خوبی برای زندگی و کار است؟

نویسنده: Prenses Çelik

08.08.2022

مجله تایم استانبول را به فهرست بهترین مکان‌های جهان اضافه کردمجله تایم استانبول را به فهرست بهترین مکان‌های جهان اضافه کرد
راهنمای منطقه
مجله تایم استانبول را به فهرست بهترین مکان‌های جهان اضافه کرد

نویسنده: Şerife Soydal

02.08.2022

راه لیکیا در میان 20 مسیر برتر پیاده روی جهان استراه لیکیا در میان 20 مسیر برتر پیاده روی جهان است
راهنمای منطقه
راه لیکیا در میان 20 مسیر برتر پیاده روی جهان است

نویسنده: Merve Tuncer

01.08.2022

چرا آنتالیا یک شهر تعطیلات مهم برای روس ها است؟چرا آنتالیا یک شهر تعطیلات مهم برای روس ها است؟
راهنمای منطقه
چرا آنتالیا یک شهر تعطیلات مهم برای روس ها است؟

نویسنده: Prenses Çelik

07.07.2022

بهترین مکان برای زندگی در ترکیه کجاست؟بهترین مکان برای زندگی در ترکیه کجاست؟
راهنمای منطقه
بهترین مکان برای زندگی در ترکیه کجاست؟

نویسنده: Leyla Zengin

06.07.2022

به ما اطلاع دهید که شما سیاست کوکی های ما را تایید می کنید.
ما از کوکی های خود و شخص ثالث برای بهینه سازی تجربه جستجوی ملک شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما با استفاده از کوکی های ما موافق هستید.