Tapu

İçindekiler
  1. Türkiye'de Tapu Devir İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?
  2. Tapu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce verilen arsa ve bağımsız bölümün tapu sicil kütüğündeki adres, konum, sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir.

TKGM LOGOTapu sicillerini arşivleme yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne aittir ve resmi kurumun tapu teslim ofisleri Türkiye’nin her şehrinde bulunmaktadır. Tapu belgesini kaybetseniz de sorun değildir, tapu sicil kütüğündeki bilgiler asıldır. Tapu tescil nakil ve bu müdürlük tarafından arşivlenir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), 1847 yılında Defterhane-i Amire olarak kurulan en eski kurumlardan biridir ve Osmanlı İmparatorluğu’nun genç Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kurumudur.

Türkiye’deki bütün mülkler mülkiyet hakkı sunar. Kendi mülkünüze sahip olduğunuzda, siz ve aileniz mülkünüzün tüm haklarına sahip olursunuz.

Tapu edinme süreci, mülk tipine göre değişebilmektedir. Türkiye'de 3 çeşit tapu bulunmaktadır;

  1. Hisseli Tapu: Bu tapu çeşidi mülk sahibi ve inşaat firması arasında yapılmaktadır. Uygun projenin belirli arsa üzerine inşa edilmesi için mülkün her bölümüne ayrı ayrı kayıt olduktan sonra mülk sahibi ve inşaat firmasından inşaat için onay alınmaktadır.
  2. Kat İrtifakı Tapusu: Bu tapu sayesinde konut projesi ayrı alanlara bölünmektedir. İnşaatın %70’i bittikten sonra, Tapu Sicil Dairesi tüm binanın Bina Kodu’na uygun olarak inşa edildiği onaylanmaktadır. Genelde müteahhitler binadaki konutu, konut hakkında kesin detayları içeren bu sicil sayesinde satışa sunmaktadır. İnşaat bittikten sonra müteahhit her bir tapu için tam mülkiyet hakkına başvurmaktadır.
  3. Kat Mülkiyeti Tapusu: Bu tapu sayesinde inşaat tamamlandıktan sonra kat mülkiyeti kayda geçirilip, bağımsız alanlar belirlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve kriterlerine uygun ev ve konut projesi için ev sahipleri, belediyeden konut sahibi olma iznini aldıktan sonra alıcılar ile daha fazla yasal sorun ile karşılaşmayacaktır.

https://www.youtube.com/embed/AfxGe-3RF7c

Türkiye'de Tapu Devir İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Tapu devri, satıcının başvurusu ile ilgili tapu dairelerinde gerçekleşir. Başvurular hafta içi olmak kaydı ile, öğlene kadar yapılmaktadır. Tapu devri için alıcı ve satıcının ilgili tapu dairesinde hazır bulunması gerekmektedir. Ancak gerekli belgelere sahip vekiller aracılığı ile de işlem tamamlanabilmektedir.

Tapu Devrinde Gerekli Belgeler:

• Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı ve her ikisinin birer fotokopisi,
• Emlak beyan değerini gösteren belge,
• Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınan "Vergi Borcu Yoktur" yazısı,
• Taşınmazın tapusunun aslı ve fotokopisi,
• Konut veya iş yerinde zorunlu olan DASK sigortası, (Taşınmazın DASK sigortası yoksa alım-satımın yapılamayacağı için öncelikle herhangi bir sigorta acentesinden yaptırması gerekmektedir),
• Alım-satım işlemini emlakçı veya tam yetkili kişi yapacak ise vekaletname
• Döviz alım belgesi
• Satıcının belediyeden aldığı temiz kağıdı (Takyidat belgesi)

Satıcının tapu devir başvurusuna giderken gerekli belgeleri tapu dairesine götümesi gerekmektedir. Başvuru ile tapu imzası arasında geçen süre içerisinde tapu masraflarının ödenmesi gerekmektedir. Bu masraflar giderler, tapu devir vergisi, damga vergileri ve döner sermaye vergisini içermektedir.

Tapu devir belgeleri hazırlandıktan sonra tapu dairesi, randevu tarihini ve saatini açıklayan bir SMS göndererek her iki tarafı da imza işlemleri için ilgili büroya davet etmektedir. Randevu tarihi, en geç iki gün içinde, çoğunlukla aynı gün öğleden sonra olmak üzere tapu dairesindeki iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Taraflardan herhangi biri yabancı ise, evraklar sadece Türkçe olarak hazırlandığından, şartları tarafa açıklamak için tapu dairesinde yeminli tercüman bulunmalıdır. Satıcı ve alıcı tapu devir sözleşmesini imzaladıktan sonra tapu görevliler tarafından bastırılıp alıcıya verilmektedir.

Antalya Homes müşterileri için, ücretsiz satış sonrası hizmetler kapsamında, gerekli evrakların hazırlanmasından tapu imzalama işlemlerine kadar, müşterileri tapu sürecini takip etmektedir.

Tapu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

S: Nasıl tapu sahibi olabilirim?C:Eğer mülk satın alırsanız, satıcı size mülk bilgilerinin içerisinde bulunduğu belgeleri sunar. Ekspertiz raporunun hazırlanması genellikle 2 gün sürmektedir. Tüm belgeler hazırlandıktan sonra, satıcı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ofisine tapu devri için başvuruda bulunmalıdır. Genel olarak tapu teslim daireleri, öğleden sonra satış ve satın alma belgelerindeki son imzalar için randevu verir.

S: Ödeme işlemi ne zaman yapılmalı; “Ödeme mi önce olmalı tapu teslimi mi?”C: İlk olarak ödeme işlemi gerçekleştirilmelidir. Tapu dairesinde satıcıya son soru olarak ödemenin gerçekleşip gerçeklemediği sorulur. Cevap “evet” olmalıdır. Devir işleminden önce ücretin tamamının ödenmesi ve tapu devir teslimi işleminin başarıyla gerçekleşmesi doğru bir satış geleneğidir.

S: Tapu devir işlemi için gerekli belgeler nelerdir?C: Bu işlem için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;:
• Alıcıya ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
• Satıcıya ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
• Belediyeden alınması gereken vergi borcu yoktur yazısı ve geçmiş borçlara ait ödendi yazısı,
• Tapu fotokopisi
• Deprem sigortası fotokopisi (ferdi iskanı alınmış konut için)
• Döviz alım belgesi
• Satıcının belediyeden aldığı temiz kağıdı (Takyidat belgesi)

S: Türkiye'de gayrimenkul mülkiyeti geçici mi yoksa kalıcı mıdır?C: Türkiye'deki tüm gayrimenkuller serbest mülkiyete tabiidir.

S: Tapu devir işlemi süreci ne kadar sürede tamamlanır?C: Gerekli tüm belgeler ile başvuru yapıldıktan sonra, tapu ofislerinin yoğunluğuna göre değişse de genellikle 1 ya da 2 gün içerisinde tapu devir işlemi tamamlanmaktadır.

S: Türk vatandaşlığı için mülk satın alınınca tapu için özel bir işlem gerekir mi?C: Türkiye'de tüm gayrmenkullerin serbest mülkiyeti olduğundan, normal şartlarda mülkleri özgür iradenizle alıp satabilirsiniz. Ancak yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı edinmek için bir mülk satın aldığınızda, mülkü üç yıl içinde satamazsınız ve bunun tapuda belirtilmesi gerekmektedir

S: İpotek nedir?C: İpotek, bir borcun ödeneceğine güvence olarak borçlunun herhangi bir mülkiyet devri olmaksızın taşınmaz bir malın üzerinde alacaklı lehine tapu siciline işlenen yasal bir yükümlülüktür. İpotek işlemi alıcının satıcıya borçlu olduğu durumlarda yapılır. Borç ödendiğinde satıcının adı tapudan çıkarılır ve ipotek işlemi sonlandırılır.

S: İpotek nasıl kaldırılır?C: İpotek kaldırma işlemi son derece basittir. Tıpkı tapu devir işlemi gibi, mülk sahipleri ofislere başvuruda bulunur ve öğleden sonra imzaların atılmasıyla ipotek sözleşmesi sonlandırılır.

S: 18 yaşın altında olan çocuklarımın ismi tapuda yer alabilir mi?C: Evet, bu durumda tapu devri başvurusu esnasında alıcı olarak çocuğunuzun kimlik belgesi de gereklidir.

S: Tapuda kaç kişinin ismi yer alabilir?C: Aynı tapu üzerine yazılacak kişi sayısında herhangi bir limit yoktur.

S: Tapu senedini birden fazla kişiyle paylaşabilir miyim?C: Evet, tapuyu birkaç kişi birlikte alabilirsiniz. Pay tutarınıza bağlı olarak, mülkün tüm haklarından faydalanabilirsiniz. Tapu hissedarlığında herhangi bir limit yoktur.

S: Eşim mülkümün üzerinde hak sahibi olabilir mi?C: Yasalara göre eğer mülkünüzü evlendikten sonra satın aldıysanız eşiniz, tapuda ismi yer almasa dahi mülk üzerinde sizinle aynı haklara sahiptir.

S: Ben öldükten sonra mülküme ne olacak?C: Mülk sahibi öldükten sonra mülk sahibinin ailesi mülk üzerinde hak sahibidir.

S: Tapunun maliyeti nedir?C: Tapu işlem ücretleri:
• Yasalara göre tapu bedeli olarak alıcı mülk bedelinin 2%’sini, satıcı 2%’sini öder. Satın alırken herhangi bir pazarlık olmaması durumunda, satış geleneklerine göre tüm devir vergi ödemelerini alıcının ödemesi beklenir.
• Ekspertiz raporu ücreti
• Tapu ofisi döner sermaye ücreti

Ayrıntılı bilgi için tapu masrafları sayfamıza göz atabilirsiniz.

S: Tapu belgemin aslını kaybettim, tekrar edinebilir miyim?A: Tapu belgenizi kolayca yeniden edinebilirsiniz. Tapu kaydınız Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yüksek yazılım güvencesi ile sıkı bir şekilde koruma altındadır.

S: Tapu takası nedir?C: Tapu takası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün alıcı ve satıcı arasındaki mülk alışverişini güvenli hale getirmek için geliştirdiği çevrimiçi ödeme yöntemidir. Mülkün ücreti tapu bankası hesabına (Takasbank) yatırılır ve kayıt işleminden sonra tapu dairesi online olarak ücreti saniyeler içerisinde güvenli bir şekilde satıcıya aktarır.

S: Tapu ofislerine nasıl ulaşabilirim?C: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Web Sitesi:https://www.yourkeyturkey.gov.tr
E-Mail:bilgiedinme@tkgm.gov.tr
Telefon: +90 312 413 60 00
Çağrı Merkezi: 181

Tapu | Title Deed

Aradığınız Yanıtı Bulamadınız mı? DAHA FAZLA BİLGİ ALIN
GÖNDER
Çerez politikamızı onayladığınızı bize iletin.
İnternet sitemizde gayrimenkul arama deneyiminizi optimize etmek için üçüncü taraf ve kendi çerezlerimizi kullanıyoruz. Devam ederseniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğinizi varsayıyoruz.