Lütfen bekleyin..
Lütfen bekleyin..
En Başa Dön

Türkiye’de Oturma İzni

http://www.youtube.com/embed/RvRtPlPbxW4
 

Türkiye, coğrafi konumu, dünya çapındaki mega projelere ev sahipliği yapması, kültürel ve sosyal olanakları, gelişmiş mimari teknolojileri ve kolay ödeme planına sahip lüks konut projeleriyle yabancı uyruklu kişiler tarafından gerek yatırım gerekse yaşamak için en çok tercih edilen ülke haline gelmiştir.

Yabancı uyruklu kişiler, geçerli pasaportları veya pasaport yerine geçen belge ile Türkiye'ye giriş yaparak geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyeti süresince ülkemizde konaklayabilirler. Ancak vize veya vize muafiyeti süresinden daha fazla süreyle kalmak isteyen yabancılar, ikamet tezkeresi almak zorundadırlar. Türkiye’de geliş amacına bağlı olarak çok sayıda ikamet tezkeresi türü vardır ancak yeni yapılan düzenlemeyle, yabancı uyruklu kişiler ülkemizden gayrimenkul satın alarak hem Türk vatandaşlığına hem de uzun dönem ikamet tezkeresine sahip olabilmektedirler. Antalya Homes ® olarak, sizlere ikamet tezkeresi alma sürecinizin her adımında yanınızda oluyoruz.

İkamet tezkeresi, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na (YUKK’a) göre yabancılara Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesidir. İkamet izni, oturum izni ve oturma izni de denmektedir.

İkamet İzni İçin Gayrimenkul Almanın Avantajları Nelerdir?

- Gayrimenkul tapusu, ikamet izninin yenilenmesinde en önemli faktör ve Türk vatandaşı olabilmenin anahtarıdır.
- Türkiye’de eve sahip olan aile reislerinden birisi (karı veya koca) oturum izni alırsa, ailenin geri kalan üyeleri de (18 yaşın üzerindeki çocuklar hariç) otomatik olarak aynı haklara sahip olur.
- Kira sözleşmesiyle alınan oturum izni Turistik vizedir ve vatandaşlık hakkına sahip olamaz.
- Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan yabancılar, 5 yıl sonra Türk vatandaşlığı başvurusu hakkına sahip olur, kira sözleşmesi ile vize uzatma işlemi yapmasına gerek kalmaz.

Türkiye’de İkamet İzni Çeşitleri

Türkiye'deki ikamet izin çeşitleri, ülkeye geliş amacına bağlı olarak altı (6) ana kategoriye ayrılmaktadır.

1. Kısa Dönem İkamet İzni

Belirli bir durumlar için geçerli farklı türlerde kısa dönem ikamet izni bulunmaktadır. Bunlar;

1.1. Turist İkamet İzni

Turizm amaçlı olarak Türkiye’ye gelecek olan kişiler için geçerli kısa dönem ikamet iznidir. Bu ikamet izniyle Türkiye’ye gelen yabancıların çalışma izinleri yoktur.

Bilinmesi gereken önemli noktalar ve gerekli belgeler;

• Geçerlilik süresi en fazla bir (1) yıldır.
• Başvuru sahiplerinin on sekiz (18) yaşından büyük olması gerekmektedir.
•On sekiz (18) ve altmış beş (65) yaş arasındaki vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayan geçerli özel sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır. (On sekiz (18) yaşından küçük veya altmış beş (65) yaşından büyüklerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz, ancak halihazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.)
• Eğer Türkiye’de kiralık bir evde kalıyorsanız, oturduğunuz evin Türkçe ve noter onaylı kira sözleşmesi.

Not: Başvurunun tapu ile yapılması durumunda tapunun güncel olduğunu gösteren bir belge Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınmalıdır.

Not: Eğer kira sözleşmesiyle başvuru yapacaksanız, kaldığınız evin tapusu ve ev sahibinin kimliği kira sözleşmenizle birlikte sunulması gerekmektedir.

• Kalınacak sürede başvuru sahibinin ve kendisine bağlı aile üyelerine bakabilecek düzeyde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (On sekiz (18) yaşın altındaki çocuklar ve eş).

Not: Mali bağımsızlık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye’de kalacağı her ay için 500 USD).

• İkamet İzni Başvuru Formu: Bu başvuru bizzat kendisi tarafından ya da noter tasdikli vekaletnameyle atadığı avukat aracılığıyla yapabilir. (Vekaletname sırasında imza için başvuran kişinin kendisi de olmalıdır ve yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş Türkçe pasaport sunulmalıdır. Pasaport Türkçe'ye çevrildikten sonra vekâletname aynı veya ertesi gün işleme alınır).
• Pasaport, pasaportun fotokopisi ve noter onaylı tercümesi veya seyahat belgesi

Not: Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi başvuruya eklenmelidir.

Not: Pasaport, doğum tarihi gibi detaylı bilgiler içermiyorsa, başvuru sahibi, Türkçeye çevrilmiş noter onaylı doğum belgesi hazırlamalıdır.

• Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır).
• Eş için başvuru yaparken evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin onaylı fotokopisi, 18 yaşından küçük çocuklar için başvuru yaparken doğum belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.
• Apostilli adli sicil kaydı (Eğer Türkiye'de ilk kez ikamet izni başvurusu yapacaksanız vatandaşı olduğunuz ülkeden, eğer Türkiye'de kısa veya uzun bir süre yaşadıysanız Türkiye Hükümeti'nden de sabıka kaydı temin etmeniz gerekmektedir).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Turist İkamet İzni Uzatma

Turist ikamet izni uzatma, mevcut oturma izninizin sona erme tarihinden en geç altmış (60) gün içerisinde uygulanmalıdır. Bu işlem E-İkamet Websitesi üzerinden online olarak yapılabilir.

Not: Mevcut ikamet izni sona erme tarihinden en az altmış (60) gün önce yenilemeyi denerseniz, başvurunuz kabul edilmeyecektir.

22.11.2019 Güncelleme: 6458 sayılı kanunun 31-1 bendi (turizm amaçlı kalacaklar) çerçevesinde en fazla 1 yıl süreliğine kısa dönem ikamet izni düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde 01.01.2020 tarihinden itibaren aynı amaçla ikamet izni talepleri uygun görülmeyecektir.

ÖNERİ:Turist ikamet izninizi uzatmak için online başvurunuza başlamadan önce, başvurusu sırasında yükleyeceğiniz biyometrik fotoğrafınızın (beyaz arka fon ve son 6 ay içinde çekilmiş) hazır olduğundan emin olun.

Продление срока действия вида на жительство

• Sağdaki görselde gördüğünüz “İkamet İzni Uzatma Başvurusu Yapıyorum” butonuna tıklayın.

• Online başvuruyu tamamlamak için adımları izleyin. Web sitesinin sağ üst köşesinde, başvurunuzu tamamlamak için dört (4) dil seçeneğiniz bulunmaktadır:

1. İngilizce
2. Türkçe
3. Rusça
4. Arapça

Başvuru sırasında gerekli belgeler;

• Noter onaylı ve yeminli tercümanlar tarafından Türkçe’ye çevrilmiş pasaport fotokopisi
• Online başvuruda kullanılmak üzere dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
• Kalınacak sürede başvuru sahibinin, kendisine ve bağlı aile üyelerine bakabilecek düzeyde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (On sekiz (18) yaşın altındaki çocuklar ve eş.)
• On sekiz (18) ve altmış beş (65) yaş arasındaki vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayan geçerli özel sağlık sigortası yaptırmaları şartı (On sekiz (18) yaşından küçük veya altmış beş (65) yaşından büyüklerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz, ancak halihazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.)
• Kirada kaldığınız evin kira sözleşmesi, ev sahibi kimlik bilgileri ve evin tapu kopyası (Türkçe ve noter onaylı)
• Apostilli adli sicil kaydı

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Bilinmesi Gerekenler: Çocuklar ve Bekar Ebeveynler

Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Residence Permit in Turkey1.2. Ticari Amaçla Alınan İkamet İzni

Bu ikamet izni, başvuran kişinin ticari girişimleri keşfetmesine, alıcı ve satıcıları ziyaret etmesine, pazar araştırması yapmasına, ticari fuarlar ve konferanslara katılmasına olanak sağlar.

Bilinmesi gereken önemli noktalar ve gerekli belgeler;

• Geçerlilik süresi en fazla bir (1) yıldır.
• Başvuru sahiplerinin on sekiz (18) yaşından büyük olması gerekmektedir.
• On sekiz (18) ve altmış beş (65) yaş arasındaki vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır. (On sekiz (18) yaşından küçük veya altmış beş (65) yaşından büyüklerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz, ancak halihazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.)
• Kalınacak sürede başvuru sahibinin, kendisine ve bağlı aile üyelerine bakabilecek düzeyde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (On sekiz (18) yaşın altındaki çocuklar ve eş.)

Not: Mali bağımsızlık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye’de kalacağı her ay için 500 USD.)

• İkamet İzni Başvuru Formu: Bu başvuru bizzat kendisi tarafından ya da noter tasdikli vekaletnameyle atadığı avukat aracılığıyla yapabilir. (Vekaletname sırasında imza için başvuran kişinin kendisi de olmalıdır ve yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş Türkçe pasaport sunulmalıdır. Pasaport Türkçe'ye çevrildikten sonra vekâletname aynı veya ertesi gün işleme alınır.)
• Pasaportun kendisi ve yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve noter onaylı pasaport fotokopisi

Not: Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi başvuruya eklenmelidir.

Not: Pasaport, doğum tarihi gibi detaylı bilgiler içermiyorsa, başvuru sahibi, Türkçeye çevrilmiş noter onaylı doğum belgesi hazırlamalıdır.

• Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
• Apostilli adli sicil kaydı

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Ticari İkamet İzni Uzatma

Yenilenmesi için gerekli belgeler;

• Yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve noter onaylı pasaport fotokopisi
• Online başvuruda kullanılmak üzere dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
• Kalınacak sürede başvuru sahibinin, kendisine ve bağlı aile üyelerine bakabilecek düzeyde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (On sekiz (18) yaşın altındaki çocuklar ve eş.)
• Türkiye'de geçerli özel sağlık sigortası
• Apostilli adli sicil kaydı

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

1.3. Taşınmaz Satın Alarak Alınan İkamet İzni

Bu ikamet izni, yabancıların Türkiye’de taşınmazının bulunduğu vize türüdür. İkamet izni talebinde bulunabilmeleri için taşınmazın konut olması gerekmektedir. 19.09.2018 ve 07.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla yabancıların Türk vatandaşlığına geçişine ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı. Yabancılar, Türkiye'de mülk satın alarak hem Türk pasaportu sahibi hem de doğrudan Türk Vatandaşı olabilmektedirler.

Türk vatandaşlığına hak kazanmak için bir başvuru sahibi aşağıdaki şartlardan herhangi birini yerine getirmelidir;

• Herhangi bir Türk bankasına, Devlet Tahvillerine veya gayrimenkul yatırım fonlarına (GYO) üç (3) yıl dokunmamak şartıyla en az beş yüz bin dolar (500.000 USD) yatırım yapmak
• Üç (3) yıl boyunca satmamak şartıyla en az iki yüz elli bin dolar (250.000 USD) değerinde gayrimenkul satın almak. Yatırım fonlarının kaynağı kendi kendini finanse etmelidir ve tam ödenmelidir. (Bu kategori altında izin verilen banka finansmanı veya kredisi yoktur.)
• En az elli (50) çalışan için istihdam yaratmak, tüm çalışanlara sosyal güvenlik sağlamak, iş akışını ve çalışanların sosyal güvenlik ödemelerini minimum üç (3) yıl boyunca sürdürmek.

Bilinmesi gereken önemli noktalar ve gerekli belgeler;

• Başvuru sahibi on sekiz (18) yaşından büyük olmalıdır.
• Yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve noter onaylı pasaport fotokopisi • Online başvuruda kullanılmak üzere dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
• On sekiz (18) ve altmış beş (65) yaş arasındaki adaylar için Türkiye'de geçerli özel sağlık sigortası • Tıbbi izin sertifikası
• Son beş (5) yıl içinde yaşadığınız tüm ülkeler için polis izni belgesi
• Belgeli yatırım kanıtı
• 3 yıl boyunca satmamak şartıyla ve zorunlu deprem sigortası yapılmış Tapu Dairesi tarafından verilen gayrimenkul tapusu
• En az beş yüz bin dolar (500.000 USD) veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında en az üç yıl elinde tutma şartıyla yatırım yapıldığına dair Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sermaye Piyasası Kurulu tararından verilen belge
• En az elli (50) çalışan için istihdam yaratıldığına daire Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen belge
• Apostilli adli sicil kaydı

Türkiye'ye gelecek olan yabancılar için başka kısa dönem ikamet izni türleri de bulunmaktadır;

- Bilimsel araştırma (arkeolojik ve kazı kazıları, yüzey araştırmaları, belgeseller için film çekimleri, film konum araştırmaları vb.),
- Tıbbi tedavi,
- Değişim/kısa süreli eğitim programları (eğitim dışı programlar),
- Yargı makamları (Aile içi şiddet mağdurları ve Türk vatandaşlarıyla evli olup boşanmış yabancılar için mahkemeler tarafından verilen ikamet iznidir.)

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Ek Bilgiler: Diğer oturma izni türlerini incelemek için tıklayın.

2. Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye'de yaşamış olan yabancı uyruklu kişiler, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde uzun dönem ikamet izni için başvurabilirler:

• Türkiye'de kesintisiz en az sekiz (8) yıl yaşayanlar. Kısa süreli devamsızlığa izin verilir, ancak toplamda bir (1) yıl veya daha uzun bir süre içinde altı (6) aydan fazla Türkiye’den ayrıldıysa uzun dönem ikamet başvurusu yapma hakkını kaybeder.
• Finansal olarak son üç (3) yıl içinde Türk Hükümeti'nden herhangi bir destek almamış olanlar
• Geçerli özel sağlık sigortası olanlar
• Sabıka kaydı temiz, kamu için bir tehdit teşkil eden veya kamu güvenliğinden ödün verebilecek herhangi bir kaydı olmayan veya olay yaşamayanlar.

Nasıl Başvurulur?

• Yukarıdaki kriterleri karşılayan adayların, bulundukları ilin il emniyet müdürlüğü veya göçmenlik bürolarına mevcut pasaportları ve TC kimlikleriyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
• Başvuran kişinin sağlık, eğitim veya zorunlu kamu hizmeti hariç Türkiye dışında bir (1) yıldan fazla ikamet etmemiş olması gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izni sahipleri aşağıdakiler dışında, Türk Vatandaşları ile aynı haklara sahiptir:

• Zorunlu askerlik hizmeti
• Seçme ve seçilme hakkı
• Kamu kurumlarında çalışma
• Araç alırken gümrük vergilerinden muaf olma

Gerekli Belgeler

• Pasaportun kendisi ve yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve noter onaylı pasaport fotokopisi
• Mevcut ikamet izni ve yabancı kimlik kartı
• İki (2) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
• Finansal olarak son üç (3) yıl içinde Türk Hükümeti'nden herhangi bir destek almadığına dair belge
• Yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan. Not: Türkiye'deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak, burada kalacağı her ay için 500 USD’lik banka hesabı belgesi.
• Türkiye'de geçerli sağlık sigortası
• Apostilli adli sicil kaydı

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Residence Permit in Turkey3. Aile İkamet İzni

Bu oturma izni, ailelerini Türkiye'ye getirmek isteyen yabancı uyruklu eşler ve/veya Türk vatandaşlarının yakınları için ayrılmıştır. Aile ikamet izni, bakmakla yükümlü olunan 18 yaş altında çocukların öğrenci ikamet izni almaksızın ilköğretim ve ortaöğretim eğitimlerini almalarına imkan tanımaktadır.

Bilinmesi gereken önemli noktalar ve gerekli belgeler;

• Her defasında üç (3) yıl süreye kadar verilebilir.
• Online başvuru E-İkamet Websitesi üzerinden yapılmaktadır.

ÖNERİ: İkamet izninizi uzatmak için online başvurunuza başlamadan önce, başvurusu sırasında yükleyeceğiniz biyometrik fotoğrafınızın (beyaz arka fon ve son 6 ay içinde çekilmiş) hazır olduğundan emin olun.

• Bu izin türü, 5901 sayılı kanunun 28 inci maddesine göre oturma izni bulunan yabancı uyrukluları, mültecileri ve reşit olmayan bireyleri de içermektedir.
• On sekiz (18) ve altmış beş (65) yaş arasındaki vize başvuru sahipleri için Türkiye’de geçerli özel sağlık sigortası
• Türkiye’de yer alan gayrimenkulun tapusu ya da kira kontratı. Belgeler Türkçe ve noter tasdikli olmalıdır.

Not: Eğer kira sözleşmesiyle başvuru yapacaksanız, kaldığınız evin tapusu ve ev sahibinin kimliği kira sözleşmenizle birlikte sunulması gerekmektedir.

• Kalınacak sürede başvuru sahibinin, kendisine ve bağlı aile üyelerine bakabilecek düzeyde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (On sekiz yaşın altındaki çocuklar ve eş.)

Not: Mali bağımsızlık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye’de kalacağı her ay için 500 USD.)

• İkamet İzni Başvuru Formu: Bu başvuru bizzat kendisi tarafından ya da noter tasdikli vekaletnameyle atadığı avukat aracılığıyla yapabilir. (Vekaletname sırasında imza için başvuran kişinin kendisi de olmalıdır ve yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş Türkçe pasaport sunulmalıdır. Pasaport Türkçe'ye çevrildikten sonra vekâletname aynı veya ertesi gün işleme alınır.)
• Pasaport, pasaportun fotokopisi ve noter onaylı tercümesi
• Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
• Apostilli adli sicil kaydı

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

• Eş için başvuru yaparken evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin onaylı fotokopisi, 18 yaşından küçük çocuklar için başvuru yaparken doğum belgesi istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Not: Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması halinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.

4.Öğrenci İkamet İzni

Türkiye’de her hangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce “öğrenci ikamet izni” almaları gerekmektedir.

Gerekli belgeler;

• Doldurulmuş ve imzalı ikamet başvuru formu
• Türk Eğitim Enstitüsü tarafından verilen, eğitimin türü, süresi, başlama ve bitiş tarihi, yeri, verileceği eğitim kurumu adı ve katılması, kabul sonrası çalışmalar, araştırma ve staj gibi bilgileri içeren belge
• On sekiz (18) yaşından küçük başvuru sahipleri için, ebeveynlerinin vereceği muvafakatname (onay mektubu)
• Yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve noter onaylı pasaport fotokopisi
• Online başvuruda kullanılmak üzere dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
• On sekiz ve altmış beş yaş arasındaki adaylar için Türkiye’de geçerli özel sağlık sigortası
• Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Ancak, Göç İdaresi, başvuru sahibinden yeterli miktarda mali bağımsızlığı ve aile üyelerine (eş ve on sekiz yaşın altındaki çocuklar) bakabildiğine dair, Türk bankası hesabı talep edebilirler.)
• Apostilli adli sicil kaydı

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Not: Mali bağımsızlık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye’de kalacağı her ay için 500 USD.)

Öğrenci İkamet İznini Uzatma

• İmzalı ve doldurulmuş ikamet izni başvuru formu
• Önceki oturma izninin renkli fotokopisi
• İki (2) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)
• Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
• Eğitim kurumundan öğrenim amaçlı kalış süresinin uzatılması gerekliliğini belirten beyan
• On sekiz (18) yaşından küçük başvuru sahipleri için, ebeveynlerinin vereceği muvafakatname (onay mektubu)
• Türkiye'de geçerli özel sağlık sigortası poliçesinin bir kopyası
• Yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve noter onaylı pasaport fotokopisi
• Apostilli adli sicil kaydı

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

5. İnsani İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46’ıncı ve 47’inci maddelerine göre; iç savaştan kaçma, insan haklarının ihlali, mülteci ve çok çeşitli kişisel insani durumlardan muzdarip olanlara bir (1) yıl geçerli ikamet izni verilmektedir.

Bu izin, Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye yerleştirme yolu değildir. Tüm bu üçüncü ülkeye yeniden yerleşimler doğrudan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (BMMYK) tarafından yürütülmektedir.

Not: Diğer tüm vize türlerinin aksine, insani izin başvurusunda bulunmanız için avukatlık hizmeti kullanamazsınız.

Gerekli Belgeler

• Başvuru sahibinin ülkeye nasıl girdiğine bakılmaksızın (yasal ya da yasadışı) İl Göç İdaresi Başkanlığına en kısa zamanda doğrudan başvurması gerekir.
• İl Göç İdaresi Başkanlığı’na göndermek için imzalı ve doldurulmuş başvuru formu
• En fazla birer (1) yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir. Zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında izin uzatılmaz.
• İmzalı ve doldurulmuş ikamet izni başvuru formu
• İki (2) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş arka fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.)

6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Bu ikamet izni, insan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara verilmektedir. İnsan ticareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz (30) gün süreli düzenlenmektedir. Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar (6) aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç (3) yılı geçemez.

Gerekli belgeler;

• İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İkamet Yerine Vatandaşlık

Aşağıdaki şartları yerine getiren herhangi bir yabancı ikamet yerine vatandaşlık için başvurabilir. Bunlar;

• 500.000 USD sabit sermaye yatırımı
• En az üç (3) yıl dokunmamak şartıyla Türkiye'de 250.000 USD değerinde gayrimenkul satın alma
• En az elli (50) çalışan için istihdam yaratma
• Herhangi bir Türk bankasına, Devlet Tahvillerine veya gayrimenkul yatırım fonlarına (GYO) üç (3) yıl dokunmamak şartıyla en az beş yüz bin dolar (500.000 USD) yatırım yapma

Ek Bilgi: Türkiye'de ikamet izni almak söz konusu olduğunda, Antalya Homes ve Türkiye geneli diğer şubelerimizde bulunan müşterilerimiz daha fazla tavsiye ve yardım için bizimle geçebilir. Uzman temsilcilerimizden daha detaylı bilgi almak için lütfen arayın.


* Kaynak: E-İkamet Websitesi