En Başa Dön

Türkiye'de Oturma İzni Nedir?

İçindekiler
 1. Türkiye'de Gayrimenkul Satın Alarak İkamet İzni
 2. Türkiye’de İkamet İzni Çeşitleri
 3. 1. Kısa Dönem İkamet İzni
 4. 2. Uzun Dönem İkamet İzni
 5. 3. Türkiye'de Aile İkamet İzni
 6. 4. Türkiye'de Öğrenci İkamet İzni
 7. 5. Türkiye'de İnsani İkamet İzni
 8. 6. İnsan Ticareti Mağdurları için Türkiye Oturma İzni

Size yerleşmek veya okumak için altı ayda bir Türkiye'de 90 günden fazla kalma hakkı veren bir izindir.

Türkiye'de ikamet izni başvuru süreci, ülkede 3 aydan fazla kalmak isteyen herkes için geçerlidir. Buna öğrenciler, çalışanlar, henüz vatandaşlık kazanmamış Türk vatandaşları ile evli yabancılar, bilimsel araştırma yapan herkes ve yabancı mülk alıcıları dahildir.

Turist e-vizesi bu süreden daha az kalmak isteyenler tarafından kullanılabilir (vize anlaşması olan ülkeler hariç). Ancak Türkiye'de 180 gün içinde 90 günden fazla kalamazlar.

Nisan 2022'de Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderilen genelge dahilinde, Türkiye'de yabancıların oturma izni edinmesine yönelik yeni kurallar belirlenmiştir. Yeni yönetmeliğe göre yabancılar artık kira sözleşmesi ile oturma izni başvurusunda bulunamayacaktır. Yabancıların Türkiye'de uzun süreli oturma izni alabilmesi için mülk sahibi olması gerekmektedir.

16 Ekim 2023 tarihinden itibaren yabancıların mülk sahibi olarak Türkiye'de oturma izni başvurusu yapabilmeleri için, söz konusu gayrimenkul değerinin minimum 200.000 USD olması gerekmektedir. Satın alma bedelinin döviz kuru için tapunun alındığı güne ait Merkez Bankası kuru esas alınacaktır.

Bir yabancı, Türkiye'de sadece konut türü mülk satın alırsa Türkiye'de oturma izni alır. Yabancı oturum izni almak için bir ev veya daire satın almanız gerektiğini unutmamalısınız. Mülkiyet devam ederse ikamet izni her yıl yenilenir. Yabancı oturum izni uzatma her yıl oturma izninin sona ermesinden önce yapılmalıdır.

Türkiye'de Gayrimenkul Satın Alarak İkamet İzni

Türkiye'de uzun süre kalmayı planlıyorsanız, Antalya Homes ® alıcılara Türkiye'de oturma izni için konut türü mülk satın almalarını tavsiye eder. Türkiye'de yabancılar için oturum izni alma konusunda kapsamlı hizmet veriyoruz.

 • Gayrimenkul tapusu, ikamet izninin yenilenmesinde en önemli faktör ve Türk vatandaşı olabilmenin anahtarıdır.
 • Türkiye’de eve sahip olan ebeveynlerden birisi (karı veya koca) oturum izni alırsa, ailenin geri kalan üyeleri de (18 yaşın üzerindeki çocuklar hariç) otomatik olarak aynı haklara sahip olur.
 • Gayrimenkul oturma izni size 5 yıl sonra Türk vatandaşlığına başvurma hakkı verir.

http://www.youtube.com/embed/RvRtPlPbxW4

Türkiye’de İkamet İzni Çeşitleri

Kalış amacına göre 6 ana kategoriye ayrılmaktadır.

1. Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem oturma izninin birçok farklı türü bulunmaktadır. Her biri belirli bir durum için geçerlidir. Bunlar:

tourist, man, nature, trip, globe1.1. Turist İkamet İzni

Turizm amaçlıdır. Türkiye'de çalışma hakkı vermez.

Bilinmesi gereken önemli noktalar ve gerekli belgeler;

 • Geçerlilik süresi en fazla bir (1) yıldır.
 • Başvuru sahiplerinin on sekiz (18) yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • Geçerli sağlık sigortası. (On sekiz (18) yaşından küçük veya altmış beş (65) yaşından büyük yabancılardan bu şart aranmaz.)
 • Türkiye'de mülk sahipliği belgeleri. Belgeler Türkçe olmalı ve bir Türk Noter tarafından noter tasdikli olmalıdır.

Not: Başvurunun tapu ile yapılması durumunda tapunun güncel olduğunu gösteren bir belge Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınmalıdır.

Kalınacak sürede başvuru sahibinin ve kendisine bağlı aile üyelerine bakabilecek düzeyde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (On sekiz (18) yaşın altındaki çocuklar ve eş).

Not: Mali bağımsızlık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye’de kalacağı her ay için 500 USD).

 • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış ikamet başvuru formu. Belgelerinizi ibraz etmesi için bir avukat atadıysanız, avukatınıza noter tarafından kaşeli sınırlı bir vekaletname verilmelidir.

İmzanız gereklidir. Bu nedenle, vekaletname vermek için noter ofisinde fiziksel olarak bulunmanız gerekir. Pasaportunuzu sunmalısınız. Pasaport Türkçeye çevrildikten sonra vekaletname aynı gün veya ertesi gün işlenebilir ve düzenlenebilir.

 • Pasaport, pasaportun fotokopisi ve noter onaylı tercümesi veya seyahat belgesi

Not: Pasaportta doğum tarihi yoksa, başvuru sahibinin onaylı bir doğum belgesine ihtiyacı vardır. Bu belge için noter tasdikli Türkçe tercümesi gerekmektedir.

 • Her başvuru sahibi için 4 adet biyometrik fotoğraf. Beyaz bir arka plan üzerinde olmalı ve biyometrik gereksinimleri karşılamalıdır.
 • Eş veya bakmakla yükümlü olunan çocuk (on sekiz yaş altı) başvurusunda bulunurken çocuğun doğum belgesinin ve eşin evlilik cüzdanının Türkçe yeminli tercümelerini ibraz etmelisiniz. Doğum belgeleri ve evlilik belgeleri için apostil (ülkenizin anlaşması varsa) veya ülkenizin Dışişleri Bakanlığı ve ülkenizdeki Türk konsolosluğunun mührü gerekebilir.

Bu biraz zaman alabilir ve randevu gerektirebilir. Prensip olarak bizzat gitmeniz gerekiyor ancak vekaletname sahibi herhangi bir kişi işlemi tamamlamak için sizin adınıza randevuya gidebilir.

Vekaletname, sizin adınıza işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Konsolosluk ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki randevunuz sırasında ibraz edilmelidir.

 • Adli sicil kaydı (Eğer Türkiye'de ilk kez yabancı oturum izni başvurusu yapacaksanız vatandaşı olduğunuz ülkeden, eğer yenileme için başvuruyor ve Türkiye'de kısa veya uzun bir süre yaşadıysanız Türkiye Hükûmeti'nden de sabıka kaydı temin etmeniz gerekmektedir).

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Residence Permit in TurkeyTuristik Oturma İzni Nasıl Yenilenir?

Mevcut oturma izninizin geçerlilik süresinin sona ermesinden 60 gün önce turist ikamet izninin yenilenmesi için başvurmalısınız.

Not: Geçerli oturma izninizi, geçerlilik süresinin bitimine 60 günden fazla süre kala yenilemeye çalışırsanız, başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Not: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1 yıla kadar kısa dönem ikamet izni alan yabancıların yeni bir haklı sebep göstermemeleri halinde ikamet izni talepleri kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında gerekli belgeler;

 • Türk Noterliği tarafından noter tasdikli pasaportunuzun fotokopisi. (Pasaportun noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.)
 • Arka fonu beyaz olan 4 biyometrik fotoğraf. 6 aydan eski olmamalıdır.
 • Mali yeterlilik beyan formu (başvuru formunda beyan ettiğiniz). Ancak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, mali bağımsızlığınızı ve kendinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz herhangi bir aile bireyini (eş ve on sekiz yaşından küçük çocuklar) geçindirmeye yeteceğini gösteren yerel bir Türk banka dekontunu isteyebilir.
 • Geçerli sağlık sigortası. On sekiz (18) yaşından küçük veya altmış beş (65) yaşından büyük yabancılardan bu şart aranmaz.
 • Türkiye'deki gayrimenkul mülkiyet belgelerinin. Belgeler Türkçe ve noter tasdikli olmalıdır.
 • Adli sicil belgesi

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Bilinmesi Gerekenler: Çocuklar ve Bekar Ebeveynler

Bekar bir ebeveynseniz veya yakın zamanda boşanmış ve yenileme başvurusunda bulunan bir çocuğunuz (veya çocuklarınız) varsa, ebeveyn izni beyanı gereklidir.

Veli izin belgesi Türk makamları tarafından verilmişse kaşe/imzalanmalıdır. Belgenin yabancı bir ülkeden alınması durumunda, noter tarafından apostilli ve Türkçe'ye çevrilmiş olması gerekir.

Anne veya Babanın veya her ikisinin (örneğin, bir yetimin vasisi iseniz) yokluğunda, başvuru sahipleri, çocuklarının evlat edinildiği ülkenin yasalarına uymalıdır.

businessman, flight, business1.2. Ticari Amaçla Alınan İkamet İzni

Bu ikamet izni, başvuran kişinin ticari girişimleri keşfetmesine, alıcı ve satıcıları ziyaret etmesine, pazar araştırması yapmasına, ticari fuarlar ve konferanslara katılmasına olanak sağlar.

Bilinmesi gereken önemli noktalar ve gerekli belgeler;

 • Geçerlilik süresi en fazla bir (1) yıldır.
 • Başvuru sahiplerinin on sekiz (18) yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • Geçerli sağlık sigortası. (On sekiz (18) yaşından küçük veya altmış beş (65) yaşından büyük yabancılardan aranmaz.)
 • Mali bağımsızlığın ve kendinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile üyelerinizi (eş ve on sekiz (18) yaşından küçük çocuklar) geçindirmeye yeteceğinin kanıtı.

Not: Mali bağımsızlık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye’de kalacağı her ay için 500 USD.)

 • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış ikamet başvuru formu. Belgelerinizi ibraz etmesi için bir avukat atadıysanız, avukatınıza noter tarafından kaşeli sınırlı bir vekaletname verilmelidir.

İmzanız gereklidir. Bu nedenle, vekaletname vermek için fiziksel olarak noter ofisinde bulunmanız gerekir. Pasaportunuzu sunmalısınız. Vekaletname, pasaportun Türkçe'ye tercümesi yapıldıktan sonra aynı gün veya ertesi gün işlenebilir ve düzenlenebilir.

 • Pasaportun aslı ve pasaportun veya seyahat belgesinin noter tasdikli tercümesi (Türk noter tarafından).

Not: Pasaportta doğum tarihi yoksa, başvuru sahibinin onaylı bir doğum belgesine ihtiyacı vardır. Bu belge için noter tasdikli Türkçe tercümesi gerekmektedir.

 • Her başvuru sahibi için 4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf. Beyaz bir arka plan üzerinde olmalı ve biyometrik gereksinimleri karşılamalıdır.
 • Adli sicil belgesi

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden alınmışsa apostilli ve noter tasdikli tercümeleri olmalıdır.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Ticari İkamet İznimi Nasıl Yenilerim

Türkiye ticari oturma izninizi aşağıdaki belgelerle yenileyebilirsiniz:

 • Türk Noterliği tarafından noter tasdikli pasaportunuzun fotokopisi. (Pasaportun noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.)
 • Online başvurunuz sırasında yüklemek için 4 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz) 6 aydan eski olmamalıdır.
 • Mali yeterlilik beyan formu (başvuru formunda beyan ettiğiniz). Ancak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, mali bağımsızlığınızı ve kendinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz herhangi bir aile bireyini (eş ve on sekiz yaşından küçük çocuklar) geçindirme yeterliliğinizi gösteren yerel bir Türk banka dekontunu isteyebilir.
 • Türk özel sağlık sigortası sertifikası.
 • Adli sicil belgesi

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden alınmışsa apostilli ve noter tasdikli tercümeleri olmalıdır.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

businessmna, real estate, offices, buildings1.3. Taşınmaz Satın Alarak Alınan İkamet İzni

Gayrimenkul satın almak, yabancı yatırımcıların oturma izni almalarını sağlar.

Öne Çıkanlar, Gereksinimler ve Belgeler:

 • Başvuru sahibi on sekiz (18) yaşından büyük olmalıdır.
 • Türk Noterliği veya Türk Konsoloslukları tarafından noter tasdikli pasaportunuzun kopyası. (Konsoloslukların yabancı ülkelerde noter büroları vardır.) Pasaportun noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
 • Online başvurunuz sırasında yüklemek için 4 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz) 6 aydan eski olmamalıdır.
 • Geçerli sağlık sigortası. On sekiz (18) yaşından küçük veya altmış beş (65) yaşından büyük yabancılardan bu şart aranmaz.

Türk Vatandaşlığına hak kazanmak için gayrimenkul satın almak istiyorsanız, daha fazla bilgi için Türkiye'de Vatandaşlık sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden alınmışsa apostilli ve noter tasdikli tercümeleri olmalıdır.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Türkiye'ye gelecek yabancılar için kısa dönem ikamet izni için diğer imkanlar:

 • Bilimsel araştırma (arkeolojik kazılar, araştırmalar, belgesel, film, film yeri araştırmaları vb. için filme alma faaliyetleri),
 • Tıbbi tedavi,
 • Değişim/kısa süreli eğitim programları (eğitim dışı programlar),
 • Adli makamlar (Aile içi şiddet mağdurları ve Türk vatandaşlarıyla evli ve boşanmış ve bu nedenle mahkemeler aracılığıyla alternatif bir ikamet hakkına ihtiyaç duyan yabancılar).

Daha fazla bilgi için diğer Kısa Dönem İkamet İzni türlerini inceleyebilirsiniz.

Residence Permit in Turkey2. Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye'de yaşamış olan yabancı uyruklu kişiler, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde uzun dönem ikamet izni için başvurabilirler:

 • Türkiye'de kesintisiz en az sekiz (8) yıl yaşayanlar. Zorunlu kamu hizmeti, sağlık veya eğitim ile alakalıs sebeplerle süreli devamsızlığa izin verilir. Ancak başvuru sahibi yılda 6 ayı veya son 5 yılda 365 günü aşan süre boyunca Türkiye’den ayrıldıysa uzun dönem ikamet başvurusu yapma hakkını kaybeder. İkamet süresinde kesinti tespit edildiği taktirde, ikamet izni başvurularında önceki izin süreleri hesaba dahil edilmez.
 • Finansal olarak son üç (3) yıl içinde Türk Hükûmeti'nden herhangi bir destek almamış olanlar
 • Geçerli özel sağlık sigortası olanlar
 • Sabıka kaydı temiz, kamu için bir tehdit teşkil eden veya kamu güvenliğinden ödün verebilecek herhangi bir kaydı olmayan veya olay yaşamayanlar.

Nasıl Başvurulur?

 • Yukarıdaki kriterleri karşılayan adayların, bulundukları ilin il emniyet müdürlüğü veya göçmenlik bürolarına mevcut pasaportları ve TC kimlikleriyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Uzun dönem ikamet izni, kişinin Türkiye dışında bir (1) yıldan fazla yaşamaması şartıyla geçerlidir. Bu kuralın istisnaları, kişinin kendi ülkesinde sağlık, eğitim veya zorunlu kamu hizmeti nedeniyle bir (1) yıldan fazla bir süre Türkiye'yi terk etmesidir.
 • Uzun dönem ikamet izni sahipleri aşağıdakiler dışında Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptir:
 • Zorunlu askerlik hizmeti
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Kamu kurumlarında çalışma
 • Araç alırken gümrük vergilerinden muaf olma

Gereksinimler ve Belgeler

 • Pasaportun aslı ve fotokopisi. Türk Noterliği tarafından noter tasdikli pasaportunuzun fotokopisi. (Pasaportun noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.)
 • 6 aydan eski olmayan 4 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz).
 • Mevcut oturma izni ve TC kimliği.
 • Son üç (3) yıl içinde Türk Hükûmeti veya Kurumlarından herhangi bir mali yardım alınmadığını teyit eden belge.
 • Mali bağımsızlığın kanıtı.

Not: Mali bağımsızlık, Türk göç yönetimi tarafından, Türkiye asgari ücret endeksine (şu anda kalış başına 500 ABD Doları) eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır.

 • Geçerli sağlık sigortası.
 • Adli sicil belgesi

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden alınmışsa apostilli ve noter tasdikli tercümeleri olmalıdır.

Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

family, flight, airport, kids, man, woman, trip3. Türkiye'de Aile İkamet İzni

Türkiye'nin aile ikamet izni, ailelerini Türkiye'ye getirmek isteyen yabancı eş ve/veya Türk vatandaşlarının akrabalarına izin vermektedir. 18 yaşından küçük bakmakla yükümlü olunan çocukların öğrenci ikamet izni almadan eğitimlerine devam etmelerine olanak sağlar.

Bilinmesi gereken önemli noktalar ve gerekli belgeler;

 • Oturma izninin geçerliliği üç (3) yıla kadardır.
 • 4 biyometrik fotoğraf (beyaz fonlu). Fotoğraf altı (6) aydan eski olmamalıdır.
 • İkamet izinli yabancı uyruklular, mülteciler ve reşit olmayanlar da dahil olmak üzere 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki başvuru sahiplerini kapsar.
 • 18-65 yaş arası başvuru sahipleri için Türk özel sağlık sigortası kanıtı.
 • Türkiye'deki gayrimenkul mülkiyet belgelerinin. Belgeler Türkçe ve noter tasdikli olmalıdır.

Mali bağımsızlığı ve başvuranı ve bakmakla yükümlü olunan aile üyelerini (eşi ve on sekiz (18) yaşından küçük çocuklar) destekleyebileceğini kanıtlayan yerel Türk banka hesap özeti.

Not: Mali bağımsızlık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye’de kalacağı her ay için 500 USD.)

  Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış ikamet başvuru formu. Belgelerinizi ibraz etmesi için bir avukat atadıysanız, avukatınıza noter tarafından kaşeli sınırlı bir vekaletname verilmelidir.

  İmzanız gereklidir. Bu nedenle, vekaletname vermek için fiziksel olarak noter ofisinde bulunmanız gerekir. Pasaportunuzu sunmalısınız. Pasaport Türkçe'ye çevrildikten sonra vekaletname aynı gün veya ertesi gün işlenebilir ve düzenlenebilir.

  • Pasaportun aslı ve pasaportun veya seyahat belgesinin noter tasdikli tercümesi (Türk noter tarafından).
  • Her başvuru sahibi için 4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf. Beyaz bir arka plan üzerinde olmalı ve biyometrik gereksinimleri karşılamalıdır.
  • Eş veya bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk (on sekiz yaşından küçük) için başvururken, çocuğun doğum belgesinin ve eşin evlilik cüzdanının Türkçe yeminli tercümelerini ibraz edersiniz. Doğum belgeleri ve evlilik belgeleri için apostil (ülkenizin bir anlaşması varsa) ve ülkenizdeki Türk konsolosluğundan bir mühür gerekebilir.

  Bu biraz zaman alabilir ve randevu gerektirebilir. Prensip olarak bizzat gitmeniz gerekiyor ancak vekaletname sahibi herhangi bir kişi işlemi tamamlamak için sizin adınıza randevuya gidebilir.

  Vekaletnamenin sizin adınıza hareket edebilmesi için Türk Konsolosluğuna randevunuz sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Not: Aile İkamet İzni başvurusunda bulunacak kişinin birden fazla eşi varsa bu izinden eşlerden sadece biri yararlanabilir. Ancak başvuru sahibinin tüm çocuklarına Aile İkamet İzni verilebilir.

  • Adli sicil kaydı

  Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden alınmışsa apostilli ve noter tasdikli tercümeleri olmalıdır.

  Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

  students, school, library, studiying4. Türkiye'de Öğrenci İkamet İzni

  Onaylı bir Türk eğitim kurumunda okutulan ders süresi boyunca yükseköğretim için verilir.

  Gereksinimler ve Belgeler:

  • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış ikamet başvuru formu.
  • Türk eğitim kurumundan şu bilgileri içeren kabul mektubu:
  • Kursun türü
  • Kurs süresi
  • Kursun başlangıç ve bitiş tarihi
  • Kursun yeri
  • The name of the educational institution
  • Dersin alanı; lisansüstü çalışmalar, araştırma, staj vb.
  • Başvuru sahibi onsekiz (18) yaşından küçükse, kursa katılmak için velisinden bir muvafakatname.
  • Pasaportun aslı ve pasaportun veya seyahat belgesinin noter tasdikli tercümesi (Türk noter tarafından).
  • Online başvurunuz sırasında yüklemek için bilgisayarınıza da yüklenmiş 4 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz). 6 aydan eski olmamalıdır.
  • Mali yeterlilik beyan formu (başvuru formunda beyan ettiğiniz). Ancak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, mali bağımsızlığınızı ve kendinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz herhangi bir aile bireyini (eş ve on sekiz yaşından küçük çocuklar) geçindirme yeterliliğinizi gösteren yerel bir Türk banka dekontunu isteyebilir.

  Not: Mali bağımsızlık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki asgari ücret endeksine eşdeğer fonların kanıtı olarak tanımlanmaktadır. (Türkiye’de kalacağı her ay için 500 USD.)

  Not: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden özel sağlık sigortası aranmaz. Ancak talepte bulunmazsanız, başvuru sahipleri genel sağlık sigortası kapsamında olma haklarını kaybederler ve özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekir.

  • Adli sicil belgesi

  Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden alınmışsa apostilli ve noter tasdikli tercümeleri olmalıdır.

  Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

  Türkiye'de Öğrenci İkamet İzni Nasıl Yenilerim?

  • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış ikamet başvuru formu.
  • Önceki oturma izninin renkli fotokopisi.
  • Arka fonu beyaz olan 2 adet biyometrik fotoğraf. 6 aydan eski olmamalıdırlar.
  • Türkiye'de kaldığınız süreyi kapsayan mali bağımsızlık beyanı.
  • Enstitüden, eğitim amacıyla kalış sürenizi uzatma gerekliliğinden bahseden açıklama.
  • Başvuru sahibi on sekiz (18) yaşından küçükse, kursa katılmak için velisinden yeni bir muvafakatname.
  • Türkiye'deki kamu veya özel sağlık sigortası poliçesinin kopyası.
  • Pasaportun aslı ve fotokopisi. Türk Noterliği tarafından noter tasdikli pasaportunuzun fotokopisi. (Pasaportun noterde yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
  • Adli sicil belgesi

  Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalıdır. Yabancı ülkelerden alınmışsa apostilli ve noter tasdikli tercümeleri olmalıdır.

  Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

   documents5. Türkiye'de İnsani İkamet İzni

   İç savaştan, insan hakları ihlallerinden, mültecilerden ve vaka bazında onaylanan çok çeşitli bireysel insani durumlardan muzdarip olanlara bir (1) yıl süreyle sunulur.

   Bu izin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ve 47. maddelerinde düzenlenmiştir.

   Bu izin, Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye yerleştirme yolu değildir. Tüm yeniden yerleştirme doğrudan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR) tarafından gerçekleştirilir.

   Not: Diğer tüm oturma izni kategorilerinden farklı olarak, insani izin başvurunuzu yapmak için bir avukatın hizmetlerinden yararlanamazsınız.

   Gereksinimler ve Belgeler:

   • Başvuru sahibinin ülkeye nasıl giriş yaptığına bakılmaksızın (yasal veya yasadışı), başvuru sahibinin en kısa sürede doğrudan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.
   • İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden alınmış imzalı ve doldurulmuş başvuru formu.
   • Bir (1) yıl geçerlidir ve daha sonra yenilenebilir. Yenileme, duruma göre ve Müdürlüğün takdirindedir.
   • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış ikamet başvuru formu.
   • Arka fonu beyaz olan 2 adet biyometrik fotoğraf. 6 aydan eski olmamalıdırlar.

   6. İnsan Ticareti Mağdurları için Türkiye Oturma İzni

   İnsan ticareti mağduru olan veya mağdur olabileceğine dair kuvvetli emarelerin bulunduğu yabancılara valilikler tarafından otuz (30) gün süreyle verilir. En fazla altı (6) aya kadar uzatılabilir.

   Not: Uzatmalar toplamda üç yılı aşamaz.

   Gereksinimler ve Belgeler:

   • Bu ikamet izni başvurusunda diğer ikamet izinleri için istenen belgeler aranmaz.

   İkamet Yerine Vatandaşlık

   Aşağıdaki şartları yerine getiren herhangi bir yabancı ikamet yerine vatandaşlık için başvurabilir. Bunlar;

   • 500.000 USD sabit sermaye yatırımı
   • En az üç (3) yıl dokunmamak şartıyla Türkiye'de 400.000 USD değerinde gayrimenkul satın alma
   • En az elli (50) çalışan için istihdam yaratma
   • Herhangi bir Türk bankasına, Devlet Tahvillerine veya gayrimenkul yatırım fonlarına (GYO) üç (3) yıl dokunmamak şartıyla en az beş yüz bin dolar (500.000 USD) yatırım yapma

   Daha fazla bilgi için Türkiye'de Vatandaşlık sayfasını ziyaret edin.

   Antalya Homes ile Türkiye'de Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

   Türkiye'de gayrimenkul alım satımı ve tüm yasal prosedürleri konusunda gayrimenkul uzmanıyız. En iyi fırsatlarla evinizi bulmaktan oturma izni prosedürlerini ele almaya kadar satın alma süreciniz boyunca size yardımcı olmaya hazırız.

   Daha fazla tavsiye ve bilgi için satış temsilcilerimizle iletişime geçin.


   * Kaynak: E-İkamet Web Sitesi

   Çerez politikamızı onayladığınızı bize iletin.
   İnternet sitemizde gayrimenkul arama deneyiminizi optimize etmek için üçüncü taraf ve kendi çerezlerimizi kullanıyoruz. Devam ederseniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğinizi varsayıyoruz.